Skizofreni rammer ca. 0,5% af baggrundsbefolkningen, hvoraf de fleste patienter har et kronisk forløb, da næsten 10% er institutionaliserede og 90% er førtidspensionerede. Klinisk er skizofreni karakteriseret ved kognitiv dysfunktion (perception, hukommelse, tænkning), positive symptomer (hallucinationer, vrangforestillinger) og negative symptomer (initiativløshed, social isolation). Grundet antipsykotikas relative gunstige effekt på positive symptomer har der været mest fokus på ...

#Seneste udgivelse

Almen praksis

Nr. 10 • december 2019
13. årgang
  • Fremtidens diabetes-behandling
  • Perifer arteriesygdom
  • Hjertesvigt
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Dorte Halkjær

Dorte Halkjær
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge