Myelomatose er den næsthyppigste maligne hæmatologiske sygdom med ca. 300 nydiagnosticerede tilfælde i Danmark årligt. Sygdommen er karakteriseret ved betydelig morbiditet betinget af omfattende skeletsygdom, immundefekt med hyppige infektioner og hos en del af patienterne varierende grad af nyreinsufficiens. I dag vil hovedparten af patienterne respondere på den initiale behandling, og de seneste årtier er ...

#Seneste udgivelse

Almen praksis

Nr. 10 • december 2019
13. årgang
  • Fremtidens diabetes-behandling
  • Perifer arteriesygdom
  • Hjertesvigt
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Dorte Halkjær

Dorte Halkjær
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge