Yngre patienter med follikulært lymfom Af Lars Møller Pedersen, ledende overlæge, Hæmatologisk Afdeling, Roskilde Sygehus Follikulært lymfom er en sjælden sygdom blandt yngre under 40 år. Det amerikanske National LymphoCare Study fandt, at 9,3% af patienter med nydiagnosticeret follikulært lymfom og kaukasisk baggrund var i aldersgruppen under 45 år.1 I 2013 blev der diagnosticeret 206 ...

Torben Plesner, professor, overlæge, dr.med., Hæmatologisk Afdeling, Medicinsk Sektion, Vejle Sygehus og IRS/SDU Daratumumab er et monoklonalt antistof udviklet af Genmab til behandling af patienter med myelomatose. I samarbejde med Janssen er Daratumumab nu nået frem til fase 3 forsøg som førstelinie behandling af myelomatose. På baggrund af gode resultater fra de allerede gennemførte forsøg ...

#Seneste udgivelse

Almen praksis

Nr. 10 • december 2019
13. årgang
  • Fremtidens diabetes-behandling
  • Perifer arteriesygdom
  • Hjertesvigt
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Dorte Halkjær

Dorte Halkjær
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge