Af Charlotte Toftmann Hansen, 1. reservelæge, ph.d.-studerende, Hæmatologisk Afdeling, Odense Universitetshospital, Hæmatologisk Afsnit, Sydvestjysk Sygehus Esbjerg For ti år siden kom det kommercielle assay til måling af frie lette kæder i serum (sFLC) på markedet – FreeLite™ Free Kappa & Free Lambda assay (The Binding Site Ltd, UK). Assay’et baserer sig på polyklonale antistoffer, der ...

Indledning og genoptagelse af behandling ved myelomatose – fra CRAB til Myelom Defining Events Af Niels Abildgaard, professor, Hæmatologisk Afdeling, Odense Universitetshospital, formand DMSG. International Myeloma Working Group kom i 2003 med anbefalinger for, hvornår der bør indledes specifik cytoreduktiv behandling hos patienter med myelomatose.1 Disse kriterier har populært gået under betegnelsen CRAB-kriterier (C = ...

Af Annette Juul Vangsted, overlæge dr. med. Ass. professor, Hæmatologisk afdeling, Roskilde sygehus, Sygehus Nord. Myelomatose (knoglemarvskræft) er overvejende lokaliseret til knoglemarven. Til trods for, at yngre patienter gennemgår højdosis kemoterapi med stamcellestøtte (transplantation med egne knoglemarvsstamceller), er sygdommen uhelbredelig. Vi kender ikke årsagen til, at sygdommen opstår, men epidemiologiske studier har vist, at myelomatose ...

Af Ida Bruun Kristensen, læge, ph.d.-studerende, Hæmatologisk Afdeling, Odense Universitetshospital MRC-IX studiet med knap 2000 britiske myelomatosepatienter randomiseret mellem intravenøs zoledronat (ZOL) 4 mg hver tredje-fjerde uge og po. clodronat 1600 mg dagligt blev præsenteret på EHA 20101. Undersøgelsen viste øget samlet overlevelse (OS) (median 5,5 måneder) og progressionsfri overlevelse (PFS) (median to måneder) til ...

Af Niels Abildgaard, professor, Hæmatologisk Afdeling, Odense Universitetshospital   På ASH 2013 var præsentationen af resultaterne fra det såkaldte FIRST-studie ventet med spænding.1 Det er et internationalt multicenter studie, som sammenligner tre primærbehandlinger hos ældre patienter med myelomatose, der ikke er fundet egnede til højdosis kemoterapi med stamcellestøtte. Melfalan-Prednisolon-Thalidomid (MPT) har i en årrække været ...

Af Nana Brochmann, læge, ph.d.-studerende, Hæmatologisk Afdeling, Roskilde Sygehus Christen Lykkegaard Andersen, læge, ph.d.-studerende, Hæmatologisk Afdeling, Roskilde Sygehus   Hans Hasselbalch, professor, overlæge, Hæmatologisk Afdeling, Roskilde Sygehus De klassiske kroniske myeloproliferative neoplasier (MPNs) omfatter essentiel trombocytose, polycytæmia vera, myelofibrose og kronisk myeloid leukæmi. Mange patienter er tynget af symptomer især forårsaget af hypermetabolisme, komplikationer og ...

Høj-risiko myelomatose

Hæmatologi | BestPractice | kl. 10:01 |

Af Annette Juul Vangsted, overlæge, dr.med., Hæmatologisk Afdeling, Rigshospitalet Høj-risiko myelomatose har en meget dårlig prognose med en gennemsnitlig overlevelse under to år. Myelomatose er en sygdom i immunsystemets immunglobulin-producerende plasmaceller.1 De fleste hæmatologer betragter myelomatose som uhelbredelig, men overlevelsen er øget markant siden indførelsen af højdosis kemoterapi med hæmatopoietisk stamcellestøtte, bedre understøttende behandling, introduktion ...

Av N. Emil U. Hermansen, læge, ph.d.-studerende, Myelomatoselaboratoriet, Hæmatologisk Klinik, Rigshospitalet Myelomatose (multiple myeloma) er karakteriseret af maligne plasmaceller i knoglemarven, som secernerer monoklonale antistoffer (M-komponent). Fra et subklinisk forstadie (MGUS, monoclonal gammopathy of undetermined significance) udvikler tilstanden sig gradvist til asymptomatisk (også kaldet smoldering) myelomatose, som bliver symptomatisk og dermed behandlingskrævende i det øjeblik, ...

Af Rasmus Sørrig, læge, ph.d.-studerende, Myelomatoselaboratoriet, Hæmatologisk Klinik, Rigshospitalet Smoldering (asymptomatisk) myelomatose (SM) diagnosen kræver et monoklonalt immunoglobulin ≥ 30g/l og/eller 10% klonale plasmaceller (PC) i knoglemarven uden tilstedeværelsen af myelomatose definerende events (hypercalciæmi, nyrepåvirkning, anæmi eller knogleforandringer; såkaldte ”CRAB-kriterier”).1 Risiko for progression til symptomatisk myelomatose er skønnet at være 10% pr. år mod  ca. ...

Af Morten Nørgaard Andersen, læge, ph.d.-studerende, Institut for Biomedicin, Aarhus Universitet, Klinisk Biokemisk samt Hæmatologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital Holger Jon Møller, professor, overlæge, ph.d., dr.med., Klinisk Biokemisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital Allerede i 1863 beskrev Ruldof Virchow en sammenhæng mellem infiltration af leukocytter og malign sygdom i et væv. Det er dog først indenfor de seneste ...

#Seneste udgivelse

Almen praksis

Nr. 10 • december 2019
13. årgang
  • Fremtidens diabetes-behandling
  • Perifer arteriesygdom
  • Hjertesvigt
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Dorte Halkjær

Dorte Halkjær
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge