Immunterapi ved myelomatose

EHA 2017 | Hæmatologi | Niels Abildgaard | 25. Aug 2017 kl. 9:10 | ,

Kommentar til artiklen af Fredrik Schjesvold Fredrik Schjesvold, overlæge, ph.d. fra Rikshospitalet i Oslo og leder af myelomatose teamet i Oslo, er meget aktiv i vores nordiske myelomatose studiegruppe, NMSG, ligesom han indgår i ledelsen af NMSG. Hans artikel om immunterapi ved myelomatose giver en rigtig god oversigt over de nye spændende aspekter af immunterapi ved ...

Det har vært store fremskritt i forståelsen av biologien i myelomatose de siste årene, og mange av genfeilene og signalveiene som er viktige for myelomatosecellen, er nå karakterisert. Men, sykdomsprogresjon skyldes ikke bare tumorcellen. Mikromiljøet har gradvis fått større fokus, med immunsystemet som en viktig deltager. Immunterapi går ut på å bruke elementer av dette systemet ...

Mange patienter med velbehandlede hæmatologiske kræftsygdomme indgår i langvarige kontrolforløb, hvor regelmæssige ambulante besøg sigter mod opsporing af tilbagefald og andre helbredsrelaterede problemer. Det er dog forholdsvist sjældent, at rutinemæssige besøg fører til interventioner hos patienter, som har det godt, og hvor blodprøver i øvrigt ikke giver mistanke om fornyet sygdomsaktivitet.1 Med det stigende antal ...

De seneste 2 år har budt på mange nye indregistrerede lægemidler til behandling af myelomatose, og netop ved udgangen af 2016, blev et yderligere lægemiddel, ixazomib (Ninlaro®), givet i kombination af med lenalidomid (Revlimid®) og dexamethason, godkendt af EMA til behandlling af tilbagefald ved myelomatose. Ixazomib er den første perorale proteasomhæmmer, som er godkendt til ...

2015 og 2016 har budt på mange nye indregistrerede lægemidler til behandling af myelomatose, og netop ved udgangen af 2016 blev yderligere et lægemiddel, ixazomib (Ninlaro®) givet i kombination med lenalidomid (Revlimid®) og dexamethason godkendt af EMA til behandling af tilbagefald ved myelomatose. Ixazomib er den første perorale proteasomhæmmer, som er godkendt til klinisk brug. ...

Myelomatose er en ondartet sygdom karakteriseret ved en neoplastisk vækst af plasmaceller i knoglemarven. Sygdommen menes at opstå ved klonal ekspansion af plasmaceller, der fører til en tilstand kendt som MGUS, som udvikler sig til såkaldt “smoldering” myelomatose, og endelig til symptomatisk myelomatose. Behandlingsmæssigt er det udfordrende at der hos nogle patienter ses resistensudvikling i ...

Myelomatose er en ondartet sygdom karakteriseret ved neoplastisk vækst af plasmaceller i knoglemarven.1 Sygdommen menes at opstå ved klonal ekspansion af plasmaceller, der fører til en tilstand kendt som MGUS, som udvikler sig til såkaldt ”smoldering” myelomatose, og endelig til symptomatisk myelomatose.2 Symptomatisk myelomatose er, udover forekomst af klonalt immunglobulin i serum eller urin, i ...

Myelomatose er en malign ekspansion af klonale plasmaceller i knoglemarven og den næsthyppigste hæmatologiske cancerform med ca. 320 nye tilfælde i Danmark om året. Sygdommen rammer hyppigst den ældre del af befolkningen med en medianalder på 69 år ved diagnosetidspunktet. I Danmark lever ca. 1600 patienter med myelomatose, hvoraf 30% er i den erhvervsaktive alder. ...

Behandlingen af myelomatose er i en forrygende udvikling disse år. Her i 2015-2016 er hele fire nye lægemidler blevet EMA godkendt til behandling af myelomatose, herunder de første repræsentanter for de helt nye farmakologiske behandlingsprincipper ved sygdommen, epigenetisk behandling og immunterapi. Der pågår nu processen med at få disse lægemidler behandlet og godkendt i KRIS ...

Myelomatose er den næsthyppigste maligne hæmatologiske sygdom med ca. 300 nydiagnosticerede tilfælde i Danmark årligt. Sygdommen er karakteriseret ved betydelig morbiditet betinget af omfattende skeletsygdom, immundefekt med hyppige infektioner og hos en del af patienterne varierende grad af nyreinsufficiens. I dag vil hovedparten af patienterne respondere på den initiale behandling, og de seneste årtier er ...

#Seneste udgivelse

Almen praksis

Nr. 10 • december 2019
13. årgang
  • Fremtidens diabetes-behandling
  • Perifer arteriesygdom
  • Hjertesvigt
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Dorte Halkjær

Dorte Halkjær
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge