Agoston Gyula Szabo, der er tilknyttet Hæmatologisk Afdeling i Vejle, fremhæver i denne MEDtalk flere interessante data for behandling af myelomatose. Det er ikke data, hvis evidens ”over night” ændrer anbefalingerne, men resultaterne giver en retning, hvor man kan anskue konturerne for fremtidens ...

ASH 2018: Nyt om myelomatose fra ASH i San Diego

| BestPractice | 3. Dec 2018 kl. 10:40 | ,

Overlæge Fredrik Schjesvold fra Oslo Universitetssykehus giver en kort status på myelomatose-behandling fra ASH. Det mest spændende er knyttet til «late breaking abstracts» i forhold til et studie om Daratumumab/Revlimid/Dexamethason versus Revlimid/Dexamethason hos patienter, der ikke skal have højdosis-behandling. Data viser, at Daratumumab/Revlimid/Dexamethason kombinationen er den klart bedste i forhold til PFS, selv om overlevelsesdata ...

CAR-T-celler som behandling af myelomatose

| Maria Ormhøj | 5. Jun 2018 kl. 8:01 |

Myelomatose er en alvorlig hæmatologisk cancer, som er defineret ved akkumulering af over 10% klonale plasmaceller i knoglemarven eller bløddelsplasmacytom samt relateret organpåvirkning. De karakteristiske symptomer på myelomatose inkluderer knoglesmerter og knoglelæsioner, anæmi, nedsat nyrefunktion, træthed, hypercalcæmi samt øget infektionstendens.1  I Danmark ses årligt ca. 350 nye tilfælde af myelomatose, og sygdommen anses at udgøre ...

Myelomatose i dansk perspektiv

| Niels Abildgaard | 12. Dec 2017 kl. 2:51 | ,

Danske hæmatologer medvirkede ved to klinisk vigtige præsentationer vedrørende behandling af myelomatose. I denne MEDtalk fremlægger  Niels Abildgaard resultaterne fra de to studier og perspektiverer, hvilken betydning de har for den daglige ...

Stort fremskridt for behandling af myelomatose

| Torben Plesner | 11. Dec 2017 kl. 3:04 | ,

Fremlæggelsen af langtidsdate for behandling af myelomatose med Darzalex i kombination med lenalidomid og dexametason viser, at denne kombination er meget potent. Langtidsdata bekræfter således, ifølge Torben Plesner, de resultater, der allerede er opnået ved korttidsbehandling. Han peger desuden på, at nye data kan medføre, at kombinationen bliver førstevalg ved behandling af ældre patienter. Et andet muligt fremskridt bliver, ...

Flere nye data viser, at opnåelse af MRD negativitet har stor  klinisk betydning for patienter med myelomatose både i forhold til progression fri overlevelse samt overall survival. Ifølge Philippe Moreau vil det indefor få år være GOLD standard at opnå MRD negativitet for især yngre ...

Hør Jesús F. San-Miguel fremlægge nogle de mest betydningsfulde resultater i forhold til behandling af myelomatose og efterfølgende kontrol, herunder den store kliniske betydning som MRD negativitet vil få i fremtidige kliniske ...

Jodholdige ikke-ioniske kontraststoffer anvendes rutinemæssigt til CT-scanning af thorax og abdomen for at maksimere det diagnostiske udbytte af scanningen. Kontraststofferne injiceres intravenøst i forbindelse med CT-scanning. Ved invasive procedurer som arteriografi kan de samme kontraststoffer injiceres intra-arterielt. Under alle omstændigheder er udskillelsen af kontraststofferne via nyrerne. Idet kontrasten udskilles renalt, er det muligt at gennemføre røntgen-optagelse ...

Jodholdige ikke-ioniske kontraststoffer anvendes rutinemæssigt til CT-scanning af thorax og abdomen for at maksimere det diagnostiske udbytte af scanningen. Kontraststofferne injiceres intravenøst i forbindelse med CT-scanning. Ved invasive procedurer som arteriografi kan de samme kontraststoffer injiceres intra-arterielt. Under alle omstændigheder er udskillelsen af kontraststofferne via nyrerne. Idet kontrasten udskilles renalt, er det muligt at gennemføre ...

Immunterapi ved myelomatose

| Niels Abildgaard | 25. Aug 2017 kl. 9:10 | ,

Kommentar til artiklen af Fredrik Schjesvold Fredrik Schjesvold, overlæge, ph.d. fra Rikshospitalet i Oslo og leder af myelomatose teamet i Oslo, er meget aktiv i vores nordiske myelomatose studiegruppe, NMSG, ligesom han indgår i ledelsen af NMSG. Hans artikel om immunterapi ved myelomatose giver en rigtig god oversigt over de nye spændende aspekter af immunterapi ved ...

#Seneste udgivelse

Lungemedicin

Nr. 7 • juni 2019
13. årgang
  • KOL
  • Pneumoni
  • Iltbehandling
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Dorte Halkjær

Dorte Halkjær
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge