Helbredsrelateret livskvalitet omfatter blandt andet positive og negative opfattelser af sygdom og behandling. Måling af helbredsrelateret livskvalitet (HRQoL) ved brug af patient-rapporterede oplysninger (PRO) anvendes i tiltagende grad som endepunkt i de kliniske studier til måling af patientoplevet effekt og bivirkninger til behandling.  Det er velkendt, at symptomatiske bivirkninger underrapporteres af læger, samt at bivirkningssymptomer ...

Agoston Gyula Szabo, der er tilknyttet Hæmatologisk Afdeling i Vejle, fremhæver i denne MEDtalk flere interessante data for behandling af myelomatose. Det er ikke data, hvis evidens ”over night” ændrer anbefalingerne, men resultaterne giver en retning, hvor man kan anskue konturerne for fremtidens ...

Overlæge Fredrik Schjesvold fra Oslo Universitetssykehus giver en kort status på myelomatose-behandling fra ASH. Det mest spændende er knyttet til «late breaking abstracts» i forhold til et studie om Daratumumab/Revlimid/Dexamethason versus Revlimid/Dexamethason hos patienter, der ikke skal have højdosis-behandling. Data viser, at Daratumumab/Revlimid/Dexamethason kombinationen er den klart bedste i forhold til PFS, selv om overlevelsesdata ...

CAR-T-celler som behandling af myelomatose

Hæmatologi | Maria Ormhøj | 5. Jun 2018 kl. 8:01 |

Myelomatose er en alvorlig hæmatologisk cancer, som er defineret ved akkumulering af over 10% klonale plasmaceller i knoglemarven eller bløddelsplasmacytom samt relateret organpåvirkning. De karakteristiske symptomer på myelomatose inkluderer knoglesmerter og knoglelæsioner, anæmi, nedsat nyrefunktion, træthed, hypercalcæmi samt øget infektionstendens.1  I Danmark ses årligt ca. 350 nye tilfælde af myelomatose, og sygdommen anses at udgøre ...

Myelomatose i dansk perspektiv

ASH 2017 | Niels Abildgaard | 12. Dec 2017 kl. 2:51 | ,

Danske hæmatologer medvirkede ved to klinisk vigtige præsentationer vedrørende behandling af myelomatose. I denne MEDtalk fremlægger  Niels Abildgaard resultaterne fra de to studier og perspektiverer, hvilken betydning de har for den daglige ...

Fremlæggelsen af langtidsdate for behandling af myelomatose med Darzalex i kombination med lenalidomid og dexametason viser, at denne kombination er meget potent. Langtidsdata bekræfter således, ifølge Torben Plesner, de resultater, der allerede er opnået ved korttidsbehandling. Han peger desuden på, at nye data kan medføre, at kombinationen bliver førstevalg ved behandling af ældre patienter. Et andet muligt fremskridt bliver, ...

Flere nye data viser, at opnåelse af MRD negativitet har stor  klinisk betydning for patienter med myelomatose både i forhold til progression fri overlevelse samt overall survival. Ifølge Philippe Moreau vil det indefor få år være GOLD standard at opnå MRD negativitet for især yngre ...

Hør Jesús F. San-Miguel fremlægge nogle de mest betydningsfulde resultater i forhold til behandling af myelomatose og efterfølgende kontrol, herunder den store kliniske betydning som MRD negativitet vil få i fremtidige kliniske ...

Jodholdige ikke-ioniske kontraststoffer anvendes rutinemæssigt til CT-scanning af thorax og abdomen for at maksimere det diagnostiske udbytte af scanningen. Kontraststofferne injiceres intravenøst i forbindelse med CT-scanning. Ved invasive procedurer som arteriografi kan de samme kontraststoffer injiceres intra-arterielt. Under alle omstændigheder er udskillelsen af kontraststofferne via nyrerne. Idet kontrasten udskilles renalt, er det muligt at gennemføre røntgen-optagelse ...

Jodholdige ikke-ioniske kontraststoffer anvendes rutinemæssigt til CT-scanning af thorax og abdomen for at maksimere det diagnostiske udbytte af scanningen. Kontraststofferne injiceres intravenøst i forbindelse med CT-scanning. Ved invasive procedurer som arteriografi kan de samme kontraststoffer injiceres intra-arterielt. Under alle omstændigheder er udskillelsen af kontraststofferne via nyrerne. Idet kontrasten udskilles renalt, er det muligt at gennemføre ...

#Seneste udgivelse

Almen praksis

Nr. 10 • december 2019
13. årgang
  • Fremtidens diabetes-behandling
  • Perifer arteriesygdom
  • Hjertesvigt
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Dorte Halkjær

Dorte Halkjær
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge