RESUME Halvdelen af alle patienter med multipel sklerose (MS) udvikler med tiden progressiv MS, som er uhelbredelig. MS er kendetegnet ved læsioner i hjernens hvide substans, og efterhånden får de skadende læsioner overtaget over de reparerende læsioner. Vi har udviklet en database – et MS-atlas – over læsioner i hjernen (www.msatlas.dk) med henblik på at ...

RESUME Multipel sklerose (MS) kan inddeles i attakvis, primær progressiv eller sekundær progressiv MS. De fleste tilfælde er attakvis forløbende. MS skyldes ofte et kompliceret samspil mellem arv og miljø. Epidemiologiske forskelle er fundet, og der ses forskelle hos patienter, hvor der er MS i familien og dem, som ikke er i familie med andre ...

Kerstin Hellwig, Klinik für Neurologie. St. Josef-Hospital, Universitätsklinikum der Ruhr-Universität Bochum giver i denne MEDtalk de vigtigste resultater fra en workshop om håndtering af MS-behandling før og under graviditet samt efter fødslen. ...

Osteoporose eller knogleskørhed udgør en alvorligt samfundsøkonomisk og individuel risiko for især den ældre del af befolkningen. Den livslange frakturrisiko for kvinder over 50 år ligger på 50%! Men hvordan er sammenhængen mellem MS og osteoporose? Dette emne blev gennemgået af læge, ph.d.-studerende Cecilia Smith Simonsen (Drammen, Norge)  i forbindelse med det sjette nordiske MS ...

Multipel sklerose (MS) er en kronisk sygdom forårsaget af en multifokal demyelinisering i centralnervesystemet spredt i tid og sted. Det kliniske billede er varierende og individuelt og omfatter motoriske og sensoriske forstyrrelser, synsforstyrrelser, dysartri, ataksi, vestibulære symptomer, blære- og tarmdysfunktion, og mere vage symptomer som fatique, søvnforstyrrelser og smerter. Tidligere blev smerter ved multiple sklerose ikke ...

På ECTRIMS-konferencen blev der fremlagt langtidsdata på Lemtrada (alemtuzumab), som er en af de mere effektive behandlinger af multipel sklerose. Ud af de mange præsentationer har jeg udvalgt fire postere, jeg vil omtale i denne artikel. Alemtuzumab er et rekombinant DNA-afledt humaniseret monoklonalt antistof, som bindes til CD52, som er et celleoverfladeantigen, der findes i høje ...

Multipel sklerose (MS) er en kronisk neurologisk lidelse, som påvirker det centrale nervesystem (CNS). På verdensplan er ca. 2,3 millioner ramt af MS. I Danmark er der 14.000 patienter med en MS diagnose, og vi får omkring 700 nye tilfælde om året. En dansk undersøgelse fandt, at prævalensen af MS er øget i perioden 1950-2005, fra 58,8 ...

Multipel sklerose (MS) er en kronisk sygdom forårsaget af en multifokal demyelinisering i centralnervesystemet spredt i tid og sted. Det kliniske billede er varierende og individuelt og omfatter motoriske og sensoriske forstyrrelser, synsforstyrrelser, dysartri, ataksi, vestibulære symptomer, blære- og tarmdysfunktion, og mere vage symptomer som fatique, søvnforstyrrelser og smerter. Tidligere blev smerter ved multipel sklerose ikke opfattet ...

Multipel sklerose (MS) er en kronisk immunmedieret inflammatorisk, demyeliserende sygdom i CNS. Sygdommens patogenese er kun delvist klarlagt. Den fremherskende opfattelse er, at autoaggresive T-celler i samspil med B-celler, aktiveres udenfor CNS, krydser blodhjernebarrieren, og ved en kompleks immunologisk aktivering beskadiger myelin og axoner i CNS. Ætiologien er ligeledes kompleks og multifaktoriel, og er bestemt af ...

Multipel sklerose (MS) er en kronisk immunmedieret inflammatorisk, demyeliserende sygdom i CNS. Sygdommens patogenese er kun delvist klarlagt. Den fremherskende opfattelse er, at autoaggresive T-celler i samspil med B-celler, aktiveres udenfor CNS, krydser blodhjernebarrieren, og ved en kompleks immunologisk aktivering beskadiger myelin og axoner i CNS. Ætiologien er ligeledes kompleks og multifaktoriel, og er bestemt ...

#Seneste udgivelse

Almen praksis

Nr. 1 • februar 2020
14. årgang
  • Fokus på venøs tromboembolisme
  • Diabetes • Hjertesvigt
  • ADHD • Osteoporose
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge