Antonio Bertolotto chef for sklerosecenteret ved University Hospital San Luigi Gonzaga of Orbassano har stået i spidsen for en undersøgelset, hvor en gruppe af sklerose-patienter skiftede behandlingen fra Tysabri til Lemtrada. I denne MEDtalk redegør han for hvilke patienter, der deltog i projektet og hvad det gik patienterne. ...

Barry A. Singer, MD, Director, The MS Center for Innovations in Care, St. Louis, fremlægger otte års data fra TOPAZ-studiet for behandling med alemtuzumab til patienter med recidiverende-remitterende MS, hvor 47% af patienterne opnåede klinisk bedring af deres sygdom og omkring 70& opnåede enten bedring af deres sygdom eller stabilisering af disse. Klik og hør Barry A. ...

Flere præsentationer ved ECTRIMS belyser nye og bedre metoder til at diagnosticere sklerose samt vurdere prognosen. Selvom der er i dag er bedre redskaber til at stille MS-diabnosen, så kan man selv med mere end 35 års erfaringe være usikker på diagnosen flere gange om måneden, fortæller Jette Lautrup Battistini i denne MEDtalk. ...

Nye data fra open-label extension fase III ORATORIO-studiet viser, at den reducerede handikapudvikling fastholdes over tid hos patienter med  progressiv multipel sklerose i behandling  med ocrelizumab. I denne MEDtalk redegør Jerry S. Wolinsky,  Professor Emeritus, Department of Neurology,  McGovern Medical School, The University of Texas  for studiets præmisser og hvilke key message, man bør tage med sig . ...

Per Soelberg Sørensen, professor, Dansk Multipel Sclerose Center, Rigshospitalet giver i denne MEDtalk en opdatering på flere interessante nye data vedrørende behandling af MS med cladribin præsenteret ved ECRIMS 2018 ...

Med introduktionen af nye lægemidler med forskellig immunpåvirkning, bliver det stadig vigtige at finde svar på sekventering af behandlingen. Hvordan forholder vi os, når et valg af en given behandling kan have som konsekvens, at patienten afskæres fra andre effektive behandlinger i det senere forløb. Derfor skal man start af en immunsupprimerende behandling have planlægt ...

Ifølge Zsolt Laszlo Illés er der evidens for at anvende neurofilemt som prediktor fo behandlingsrespons og sygdomsaktivitet, men der er også nogle uafklarede spørgsmål. Hør Zsolt Laszlo Illés redegøre for dem. ...

Professor Giancarlo Comi, Milano, fremlægger data på langtidsbehandling med alemtuzumab, der viser, at behandlingen har positiv effekt på flere kliniske parametre herunder MRI sygdoms aktivitet og hjerneatrofi. ...

Multipel sclerose (MS) er en kronisk, immunmedieret demyeliniserende sygdom med både en inflammatorisk og en degenerativ komponent. MS involverer ofte synsbanerne, typisk i form af synsnervebetændelse (optikus neuritis), som er det første kliniske symptom hos ca. 20% af patienterne med MS. Optikus neuritis skyldes inflammation i synsnerven, hvilket medfører sløret syn og smerter bag øjet. ...

Der var interessante nyheder på AAN kongressen, afholdt i april, inden for behandling af MS.  Sphingosin-1-fosfat (S1P) receptor antagonister er en etableret behandling for MS, hvor fingolimod er et godkendt lægemiddel. Fingolimod bindes til fire af fem S1P-receptorer, og en væsentlig bivirkning er påvirkning af hjertet ved første administration af stoffet medførende bradykardi og af ...

#Seneste udgivelse

Almen praksis

Nr. 10 • december 2019
13. årgang
  • Fremtidens diabetes-behandling
  • Perifer arteriesygdom
  • Hjertesvigt
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Dorte Halkjær

Dorte Halkjær
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge