Multipel sklerose (MS) er en primært autoimmun sygdom i centralnervesystemet (CNS), der blandt andet fører til tab af celler og fibre. Ved mikroskopi findes typisk perivaskulær og parenkymal inflammation, axontab og remyelisering. Selv om det primære fokus har været på forandringerne i hjernens hvide substans i form af fokale plakdannelser, er der en voksende interesse ...

Vi har på Rigshospitalet i Glostrup siden 2011 arbejdet på at udvikle og optimere en magnetisk resonans (MR)-metode, kaldet dynamisk kontrastforstærket MRI (DCE-MRI) til brug i vores undersøgelser af patienter med multipel sklerose (MS). DCE-metoden gør os i stand til at kvantificere permeabiliteten af blod-hjerne-barrieren i forskellige vævstyper i hjernen. Metoden er baseret på måling ...

Fysisk træning – defineret som planlagt og systematisk struktureret fysisk aktivitet – har fået mere og mere opmærksomhed over de seneste årtier, og specifikt for patienter med MS har udviklingen været markant. Man har således bevæget sig fra at være påpasselig med at anbefale deltagelse i anstrengende fysisk aktivitet til patienter med MS, til nu ...

6. Nordic MS Symposium – kønsaspekter og komorbiditet

Neurologi | Multipel Sklerose | Monika Katarzyna Gora | 17. Dec 2018 kl. 11:39 |

Dissemineret sklerose er en kronisk, immunmedieret, uhelbredelig sygdom med forskellige forløbsformer og heterogene kliniske billeder med kun delvis klarlagt patogenese. Globalt har 2,5 millioner MS, hvoraf de fleste rammes i den arbejdsdygtige alder. Det er således ikke overraskende, at der de seneste årtier er foregået en dynamisk vidensudvikling baseret på international forskning med det formål ...

Siden 2013, på nær i Boston i 2015, har der været sygeplejesessions på ECTRIMS, (European Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis). Der er to sessions med tre-fire speakere i hver session. Målet med disse sessions er, at sygeplejersker får mulighed for at dele og offentliggøre sygeplejefaglig forskning og udvikling i en setting, hvor ...

Alle multipel sklerose (MS) fænotyper er karakteriseret ved, at patienten over tid udvikler fokale neurologiske symptomer, kognitiv dysfunktion samt kronisk fatigue. Gangfunktionen kan vurderes ved den normale neurologiske undersøgelse, mens graden af kognitiv dysfunktion ofte kræver omfattende og tidskrævende neuropsykologisk vurdering.  Fatigue er det hyppigste symptom hos patienter med MS (65-95%), og forekommer hos mere ...

Erhvervede demyeliniserende sygdomme i centralnervesystemet hos børn dækker over sygdomme, som kun forekommer en enkelt gang (opticus neuritis, transvers myelitis, akut dissemineret encefalomyelitis (ADEM) og klinisk isoleret syndrom) og sygdomme med gentagne attakker (multipel sklerose (MS) og neuromyelitis optica spectrum disorder).  Aldersspecifikke estimater over incidens- (nye sygdomstilfælde) og prævalensrater (børn som lever med sygdommen) af ...

Antonio Bertolotto chef for sklerosecenteret ved University Hospital San Luigi Gonzaga of Orbassano har stået i spidsen for en undersøgelset, hvor en gruppe af sklerose-patienter skiftede behandlingen fra Tysabri til Lemtrada. I denne MEDtalk redegør han for hvilke patienter, der deltog i projektet og hvad det gik patienterne. ...

Barry A. Singer, MD, Director, The MS Center for Innovations in Care, St. Louis, fremlægger otte års data fra TOPAZ-studiet for behandling med alemtuzumab til patienter med recidiverende-remitterende MS, hvor 47% af patienterne opnåede klinisk bedring af deres sygdom og omkring 70& opnåede enten bedring af deres sygdom eller stabilisering af disse. Klik og hør Barry A. ...

Flere præsentationer ved ECTRIMS belyser nye og bedre metoder til at diagnosticere sklerose samt vurdere prognosen. Selvom der er i dag er bedre redskaber til at stille MS-diabnosen, så kan man selv med mere end 35 års erfaringe være usikker på diagnosen flere gange om måneden, fortæller Jette Lautrup Battistini i denne MEDtalk. ...

#Seneste udgivelse

Diabetes

Nr. 3 • marts 2019
3. årgang
  • LADA
  • Diabetes og hjerte-kar-sygdom
  • Visceralt fedt
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Dorte Halkjær

Dorte Halkjær
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

Jørgen Steen Andersen

Jørgen Steen Andersen
praktiserende læge

Lars Hansen

Lars Hansen
praktiserende læge

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge