Forebyggelse af selvmordsadfærd hos patienter med multipel sklerose

| Elsebeth Stenager | 1. maj 2019 kl. 2:21 |

Selvmordsforsøg og selvmord er forholdsvis sjældent blandt patienter med multipel sklerose (MS). Selvom handlingerne er forholdsvis sjældne, er det dog betydningsfuldt at sundhedspersonale, som varetager behandling af MS-patienter, er opmærksomme på risikofaktorer for selvmordsadfærd og er i stand til at håndtere denne problematik adækvat.  Denne korte oversigt vil beskrive velkendte biologiske og psykosociale risikofaktorer for ...

Multipel sklerose i global belysning

| Egon Stenager | 23. Apr 2019 kl. 10:11 | ,

Klinikere, forskere, sundhedsadministratorer, patientforeninger, WHO med flere har alle brug for valide tal for hyppigheden og omkostninger ved en given sygdom. Således er det også, når det gælder multipel sklerose.  Denne lille artikel vil forsøge at give en kort introduktion til, hvorledes man har udviklet en beregningsmodel, som forsøger at beskrive, hvilken belastning en given ...

Fatigabilitet ved MS – et interessant mål uden konsensus

#00A65E#0071A7 | Ulrik Dalgas | 27. Mar 2019 kl. 1:33 |

Træthed (herfra benævnt ”fatigue”) er et udbredt symptom hos personer med multipel sklerose (MS). Således beskriver 75% af patienterne, at de oplever symptomet enten hyppigt eller sporadisk,1 og 55% beskriver det som et af deres værste symptomer.2  Fatigue definers som “mangel på fysisk og/eller mental energi, som ifølge patienten selv eller en pårørende/behandler, opfattes at ...

Multipel sklerose (MS) er en primært autoimmun sygdom i centralnervesystemet (CNS), der blandt andet fører til tab af celler og fibre. Ved mikroskopi findes typisk perivaskulær og parenkymal inflammation, axontab og remyelisering. Selv om det primære fokus har været på forandringerne i hjernens hvide substans i form af fokale plakdannelser, er der en voksende interesse ...

Vi har på Rigshospitalet i Glostrup siden 2011 arbejdet på at udvikle og optimere en magnetisk resonans (MR)-metode, kaldet dynamisk kontrastforstærket MRI (DCE-MRI) til brug i vores undersøgelser af patienter med multipel sklerose (MS). DCE-metoden gør os i stand til at kvantificere permeabiliteten af blod-hjerne-barrieren i forskellige vævstyper i hjernen. Metoden er baseret på måling ...

Fysisk træning som supple­rende behandlingsstrategi tidligt i MS-forløb

#00A65E | Morten Riemenschneider | 3. Jan 2019 kl. 3:58 |

Fysisk træning – defineret som planlagt og systematisk struktureret fysisk aktivitet – har fået mere og mere opmærksomhed over de seneste årtier, og specifikt for patienter med MS har udviklingen været markant. Man har således bevæget sig fra at være påpasselig med at anbefale deltagelse i anstrengende fysisk aktivitet til patienter med MS, til nu ...

6. Nordic MS Symposium – kønsaspekter og komorbiditet

#00A65E | Monika Katarzyna Gora | 17. Dec 2018 kl. 11:39 |

Dissemineret sklerose er en kronisk, immunmedieret, uhelbredelig sygdom med forskellige forløbsformer og heterogene kliniske billeder med kun delvis klarlagt patogenese. Globalt har 2,5 millioner MS, hvoraf de fleste rammes i den arbejdsdygtige alder. Det er således ikke overraskende, at der de seneste årtier er foregået en dynamisk vidensudvikling baseret på international forskning med det formål ...

MS Around the World; 2. Nurses Session på ECTRIMS Berlin 2018

#00A65E | Anne Kirsten Krakau Hansen | kl. 11:26 |

Siden 2013, på nær i Boston i 2015, har der været sygeplejesessions på ECTRIMS, (European Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis). Der er to sessions med tre-fire speakere i hver session. Målet med disse sessions er, at sygeplejersker får mulighed for at dele og offentliggøre sygeplejefaglig forskning og udvikling i en setting, hvor ...

Alle multipel sklerose (MS) fænotyper er karakteriseret ved, at patienten over tid udvikler fokale neurologiske symptomer, kognitiv dysfunktion samt kronisk fatigue. Gangfunktionen kan vurderes ved den normale neurologiske undersøgelse, mens graden af kognitiv dysfunktion ofte kræver omfattende og tidskrævende neuropsykologisk vurdering.  Fatigue er det hyppigste symptom hos patienter med MS (65-95%), og forekommer hos mere ...

Erhvervede demyeliniserende sygdomme i centralnervesystemet hos børn dækker over sygdomme, som kun forekommer en enkelt gang (opticus neuritis, transvers myelitis, akut dissemineret encefalomyelitis (ADEM) og klinisk isoleret syndrom) og sygdomme med gentagne attakker (multipel sklerose (MS) og neuromyelitis optica spectrum disorder).  Aldersspecifikke estimater over incidens- (nye sygdomstilfælde) og prævalensrater (børn som lever med sygdommen) af ...

#Seneste udgivelse

Lungemedicin

Nr. 7 • juni 2019
13. årgang
  • KOL
  • Pneumoni
  • Iltbehandling
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Dorte Halkjær

Dorte Halkjær
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge