Sygdomsmodificerende medicin bruges i stigende grad til børn og unge under 18 år med multipel sklerose (MS) på trods af, at de nuværende behandlingsguidelines er baseret på data fra randomiserede, kliniske studier med voksne.  Da pædiatrisk MS manifesterer sig anderledes end MS hos voksne blandt andet med hyppigere attakker,1 men med langsommere handicap-akkumulering,2 er det ...

CD20+ T-celler hos patienter med multipel sklerose

Neurologi | Multipel Sklerose | Marina Rode von Essen | 1. okt 2019 kl. 7:56 |

Multipel sklerose (MS) er en kronisk inflammatorisk sygdom i centralnervesystemet (CNS), som er karakteriseret ved T-celle medieret demyelinisering og axonskade.1,2 Inden for det seneste årti er det blevet klart, at B-celler ligeledes spiller en vigtig rolle i MS-immunpatogenesen.2  Denne opfattelse er styrket af udviklingen af lægemidlerne rituximab, ofatumumab og ocrelizumab, som alle er sygdomsdæmpende behandlinger, ...

Mitokondrielle DNA-variationer hos patienter med multipel sklerose

Multipel Sklerose | Manouchehr Seyedi Vafaee | 16. Sep 2019 kl. 1:25 |

Multipel sklerose (MS) er en kronisk, inflammatorisk, demyeliniserende sygdom i centralnervesystemet. Ætiologien i MS er ikke fuldt klarlagt, og forskning på området har på det seneste haft større opmærksomhed på det neurogenetiske aspekt. Udover nukleære gener er også mitokondrielle DNA-variationer mistænkt som led i sygdommen.1,2,3 Mitokondrielt DNA (mtDNA) er en enkelt cirkulær DNA-streng i mitokondriet, ...

Multipel sklerose (MS) er en autoimmun sygdom, der rammer centralnervesystemet, og den medfører varierende grader af neurologiske funktionsforringelser over tid. Der findes i Danmark ca. 14.000 nulevende personer med MS, og der kommer hvert år ca. 500 nye til. Alder ved de første symptomer er i gennemsnit 36 år. Debut kan dog ses helt ned ...

Multipel sklerose (MS) er en kronisk immunmedieret inflammatorisk, demyeliniserende sygdom i det centrale nervesystem (CNS). Ætiologien er multifaktoriel og er fortsat uafklaret, dog vides det, at miljø- og livsstilsfaktorer spiller en rolle hos genetisk disponerede personer.  Sygdommens patogenese er ligeledes kun delvis klarlagt. Den mest accepterede teori er, at T-celler, i kombination med B-celler, aktiveres ...

Multipel sklerose (MS) diagnosen stilles på baggrund af internationalt definerede diagnostiske kriterier. Efterfølgende inddeles MS-patienter i tre forløbsformer: • Attakvis forløbende MS. • Primær progressiv MS. • Sekundær progressiv MS.  Langt størstedelen af MS-patienter, nemlig omkring 80%, er attakvis forløbende, og omkring 50% af dem vil sidenhen overgå til et sekundært progressivt forløb. Den tredje ...

Multipel sklerose (MS) er en kronisk inflammatorisk, demyelinerende og neurodegenerativ sygdom i det centrale nervesystem (CNS),1 og er en af de hyppigste årsager til neurologisk sygdom hos unge mennesker.2,3 Med tiden udvikler 50% af alle MS-patienter progressiv MS, som ikke kan behandles.4  Læsioner i den hvide hjernesubstans kendetegner MS fra et tidligt sygdomsstadie. Som sygdommen ...

Ved multipel sklerose (MS) sker der celletab og irreversibel skade på nervevæv fra sygdomsdebut.1 Neurologisk reservekapacitet og plasticitet kan de tidlige sygdomsstadier delvist kompensere for skaderne i forhold til opretholdelse af normal neurologisk funktion, men med tiden udtømmes kompensationsmulighederne medførende irreversibel symptomprogression og funktionstab.2  Vigtigheden af tidligt iværksat sygdomsmodificerende behandling er veldokumenteret i forhold til ...

Selvmordsforsøg og selvmord er forholdsvis sjældent blandt patienter med multipel sklerose (MS). Selvom handlingerne er forholdsvis sjældne, er det dog betydningsfuldt at sundhedspersonale, som varetager behandling af MS-patienter, er opmærksomme på risikofaktorer for selvmordsadfærd og er i stand til at håndtere denne problematik adækvat.  Denne korte oversigt vil beskrive velkendte biologiske og psykosociale risikofaktorer for ...

Multipel sklerose i global belysning

Neurologi | Multipel Sklerose | Egon Stenager | 23. Apr 2019 kl. 10:11 | ,

Klinikere, forskere, sundhedsadministratorer, patientforeninger, WHO med flere har alle brug for valide tal for hyppigheden og omkostninger ved en given sygdom. Således er det også, når det gælder multipel sklerose.  Denne lille artikel vil forsøge at give en kort introduktion til, hvorledes man har udviklet en beregningsmodel, som forsøger at beskrive, hvilken belastning en given ...

#Seneste udgivelse

Almen praksis

Nr. 1 • februar 2020
14. årgang
  • Fokus på venøs tromboembolisme
  • Diabetes • Hjertesvigt
  • ADHD • Osteoporose
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge