RESUME Rektalcancer er en relativt hyppig kræftsygdom i Danmark, mens analcancer er en del sjælnere. Begge behandles med stråler og/eller kemoterapi. Ved undersøgelse anbefales ERUS-elastografi ved små rektale tumorer. Teknikken kræver 5-15 MHz transducere, og metoden åbner mulighed for biopsi og anlæggelse af dræn, hvor man ikke kan udføre percutan anlæggelse. Elastografi har også vist lovende resultater, men yderligere ...

Glæder og sorger ved billeddiagnostik

Reumatologi | Bente Danneskiold-Samsø | 15. Nov 2017 kl. 11:32 | ,,

Billeddiagnostik indebærer mange fordele, hvor det besnærende ved at ”se ind” fænger inden for næsten alle områder af blandt andet reumatologien.  Inden for de degenerative sygdomme er der stor tillid til røntgenundersøgelserne, som er den absolut centrale, diagnostiske undersøgelse ved for eksempel artrose i knæ og hofter, men samtidig må vi erkende, at de kliniske ...

Simpel metode til måling af cervikal rygmarvsatrofi hos MS-patienter efterlyses, da læsioner i rygmarven forekommer hos 70-90% af alle patienter med MS. Aktivitet og udbredelse af læsioner i rygmarven er uafhængig af antallet af læsioner i hjernen, og hos 20% af patienterne kan der kun påvises læsioner i rygmarven. Der er således ikke påvist en ...

I mere end to årtier har magnetisk resonans (MR)-scanning spillet en afgørende rolle ved diagnosticering, monitorering samt vurdering af behandlingseffekter og udforskning af tilgrundliggende patofysiologiske mekanismer af multiple sklerose (MS). Siden etablering af de internationale McDonald kriterier i 2001 har det bærende element for både den kliniske og billeddiagnostiske vurdering været spredning (dissemination) i tid ...

#Seneste udgivelse

Almen praksis

Nr. 1 • februar 2020
14. årgang
  • Fokus på venøs tromboembolisme
  • Diabetes • Hjertesvigt
  • ADHD • Osteoporose
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge