Colitis ulcerosa og morbus Crohn udgør tilsammen de to vigtigste sygdomsenheder ved kronisk inflammatorisk tarmsygdom (IBD), som er en tilbagevendende eller kronisk tilstand af tarmbetændelse, der giver anledning til diarré, blodig afføring, mavesmerter og anoreksi.  IBD er i dag en verdensomspændende sygdom med stigende forekomst i specielt nyligt industrialiserede lande. Det antages at være en ...

Fistler forekommer hos 14-26% af alle personer med morbus Crohn i løbet af 20 års erkendt sygdom. Forekomst af fistler markerer oftest et mere aggressivt forløb af morbus Crohn (hyppigere indlæggelser, kirurgiske indgreb, steroidbehandling etc.).1  Omtrent halvdelen af de forekommende fisteltyper er perianale, og det er dermed også de hyppigst forekommende.2 Desuden forekommer entero-enteriske, ano-vaginale, ...

Morbus Crohn er en kronisk recidiverende tarmsygdom, der er kendetegnet ved transmural inflammation i tarmvæggen.1 Sygdommen er lige hyppig hos mænd og kvinder, opstår typisk tidligt i livet og har en stigende forekomst.2 Sygdommen kan, formentlig på grund af den transmurale inflammation, kompliceres med fisteldannelse. Fistler er kanaler fra tarmen til huden, til en anden ...

Ved second N-ECCO anbefalinger skelner man mellem den grundlæggende sygepleje til IBD-patienter, den avancerede sygepleje, den avancerede sygepleje ved specielle situationer og fordelene ved at have en IBD-sygeplejerske på en afdeling. Der er i alt udarbejdet 31 anbefalinger, og gruppen, der har udfærdiget disse anbefalinger, er sygeplejersker, der alle er medlemmer af N-ECCO komiteen 2017. ...

Det er en almindelig klinisk erfaring, at patienter med inflammatorisk tarmsygdom (IBD) periodevis i forløbet har gener fra abdomen, som ikke er tæt korreleret med graden af inflammation i blodprøver. Dette kan dokumenteres i metaanalyser.1 Forekomsten er hyppig og af flere beskrevet som værende tilstede hos ca. 40% af IBD-patienterne.1,2 Nogle har erfaret, at det ...

Morbus Crohn er en segmentær inflammatorisk tilstand, som kan forekomme i alle afsnit af mave-tarm-kanalen, men den er oftest lokaliseret til terminale ileum. Tilstanden skyldes en genetisk komponent, der i kombination med en immundefekt reagerer med et uhensigtsmæssigt overrespons fra immunforsvaret og medfører inflammation. Perianal sygdom forekommer hos ca. en fjerdedel af alle patienter med morbus ...

Morbus Crohn er en segmentær inflammatorisk tilstand, som kan forekomme i alle afsnit af mave-tarm-kanalen, men den er oftest lokaliseret til terminale ileum. Tilstanden skyldes en genetisk komponent, der i kombination med en immundefekt reagerer med et uhensigtsmæssigt overrespons fra immunforsvaret og medfører inflammation. Perianal sygdom forekommer hos ca. en fjerdedel af alle patienter med ...

#Seneste udgivelse

Almen praksis

Nr. 10 • december 2019
13. årgang
  • Fremtidens diabetes-behandling
  • Perifer arteriesygdom
  • Hjertesvigt
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Dorte Halkjær

Dorte Halkjær
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge