Selve opdagelsen af, at størstedelen af melanomer har en bestemt mutation i BRAF-genet (p.V600E/c.1799T>A) sammenholdt med udviklingen af specifikke BRAF-hæmmere, har revolutioneret behandlingen af patienter med melanom.1,2 En af disse BRAF-hæmmere er vemurafenib, som blev godkendt i 2011.2  Oprindeligt ansås vemurafenib for at være yderst specifik og veltolereret, og behandling med denne hæmmer gav stor ...

#Seneste udgivelse

Almen praksis

Nr. 10 • december 2019
13. årgang
  • Fremtidens diabetes-behandling
  • Perifer arteriesygdom
  • Hjertesvigt
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Dorte Halkjær

Dorte Halkjær
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge