Selve opdagelsen af, at størstedelen af melanomer har en bestemt mutation i BRAF-genet (p.V600E/c.1799T>A) sammenholdt med udviklingen af specifikke BRAF-hæmmere, har revolutioneret behandlingen af patienter med melanom.1,2 En af disse BRAF-hæmmere er vemurafenib, som blev godkendt i 2011.2  Oprindeligt ansås vemurafenib for at være yderst specifik og veltolereret, og behandling med denne hæmmer gav stor ...

Der er ca. 300 nye tilfælde af metastaseret melanom (MM) i Danmark årligt.1 Historisk set har prognosen været yderst ringe med en median overlevelse på ni måneder, men de seneste ti år er den væsentligt forbedret på baggrund af indførelsen af immunterapi med immunmodulerende antistoffer, såkaldte ”checkpoint-inhibitors” (CPI), ipilimumab (anti-CTLA-4 antistof) samt nivolumab og pembrolizumab ...

#Seneste udgivelse

Almen praksis

Nr. 1 • februar 2020
14. årgang
  • Fokus på venøs tromboembolisme
  • Diabetes • Hjertesvigt
  • ADHD • Osteoporose
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge