Kroniske smerter er en hyppig senskade efter brystkræftbehandling. I Danmark har to store prospektive kohorteundersøgelser fundet, at henholdsvis 16% og 20% af alle kvinder behandlet for brystkræft rapporterer vedvarende smerter i moderat omfang seks-ni år efter behandling. Derfor er det relevant at se på Mindfulness-baseret kognitiv terapi i denne kontekst. Smerter efter brystkræftbehandling er multifaktoriel og kan skyldes ...

#Seneste udgivelse

Almen praksis

Nr. 10 • december 2019
13. årgang
  • Fremtidens diabetes-behandling
  • Perifer arteriesygdom
  • Hjertesvigt
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Dorte Halkjær

Dorte Halkjær
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge