Mantle Celle Lymfom (MCL) er kendetegnet ved translokation t(11;14), som fører til overekspression af cyclin-D1.1 I få cyclin-D1 negative tilfælde kan diagnosen i stedet stilles på baggrund af overekspression af transskriptionsfaktoren SOX-11.2 Før årtusindeskiftet var prognosen for MCL utrolig dårlig med en median overlevelse på tre-fem år, og stort set alle patienter døde som følge ...

#Seneste udgivelse

Diabetes

Nr. 16 • december 2018
12. årgang
  • Type 2-diabetes
  • Prædiabetes
  • Proliferativ diabetisk retinopati
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Dorte Halkjær

Dorte Halkjær
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

Jørgen Steen Andersen

Jørgen Steen Andersen
praktiserende læge

Lars Hansen

Lars Hansen
praktiserende læge

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge