15 års Follow-up af den Nordiske Mantle Celle Lymfom trial, MCL2

| Christian Winther Eskelund | 20. Dec 2016 kl. 9:09 | ,

Mantle Celle Lymfom (MCL) er kendetegnet ved translokation t(11;14), som fører til overekspression af cyclin-D1.1 I få cyclin-D1 negative tilfælde kan diagnosen i stedet stilles på baggrund af overekspression af transskriptionsfaktoren SOX-11.2 Før årtusindeskiftet var prognosen for MCL utrolig dårlig med en median overlevelse på tre-fem år, og stort set alle patienter døde som følge ...

#Seneste udgivelse

Lungemedicin

Nr. 7 • juni 2019
13. årgang
  • KOL
  • Pneumoni
  • Iltbehandling
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Dorte Halkjær

Dorte Halkjær
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge