Af Jeanette Kaae, læge, ph.d., Dermato-Allergologisk Afdeling, Gentofte Hospital Forekomsten af hudcancer er steget kraftigt de seneste årtier i Danmark såvel som i resten af verden. Herhjemme er hudcancer den hyppigste form for cancer-tilfælde, og malignt melanom, der er den mest alvorlige type hudcancer, er den hyppigste cancerform blandt kvinder i alderen 15-29 år. Til ...

Af Katrine Togsverd-Bo, læge, ph.d-studerende, Dermatologisk afdeling, Bispebjerg Hospital Merete Hædersdal, overlæge, dr.med., ph.d., Dermatologisk afdeling, Bispebjerg Hospital Organtransplantation er eneste langsigtede behandling for en lang række sygdomme, der resulterer i terminalt organsvigt. I Danmark er ca. 2300 personer organtransplanterede, og der blev i 2011 foretaget 345 organtransplantationer, heraf 235 nyre-, 51 lever-, 30 lunge- ...

Af Eva Ellebæk, læge, ph.d. studerende, Center for Cancer Immunterapi,  Onkologisk og Hæmatologisk Afdeling, Herlev Hospital  Marco Donia, læge, forsker, Center for Cancer Immunterapi,  Onkologisk og Hæmatologisk Afdeling, Herlev Hospital Trine Zeeberg Iversen, læge, ph.d. studerende, Center for Cancer Immunterapi,  Onkologisk og Hæmatologisk Afdeling, Herlev Hospital Inge Marie Svane, overlæge, professor, centerleder, Center for Cancer ...

Af Hjørdis Hjalting Schmidt, læge, Onkologisk afdeling, Århus Universitetshospital Inge Marie Svane, professor, overlæge, Onkologisk Afdeling, Herlev Hospital Igen i år var der spændende nyt på ASCO-konferencen inden for behandlingen af malignt melanom. I denne artikel præsenteres nye resultater vedrørende immunterapi og behandling med MEK- samt BRAK-inhibitorer. • Immunterapi Præsentationen af to fase I forsøg ...

Af Patricia Switten Nielsen, cand.scient.med., ph.d.-studerende, Patologisk Institut, Aarhus Universitetshospital   Ukontrolleret celledeling er afgørende for udviklingen af maligne tumorer, også malignt melanom.1 Nye immunhistokemiske dobbeltfarvninger for celledeling kan være et vigtigt supplement ved diagnostik af melanocytære hudlæsioner, ligesom de kan være prognostiske markører ved malignt melanom. Metoder til bestemmelse af celledeling Ved tynde maligne ...

Af Rikke Riber-Hansen, 1. reservelæge, ph.d., Patologisk Institut, Aarhus Universitetshospital Sentinel node (SLN) undersøgelse er i mange lande standard til stadieinddeling af patienter med modermærkekræft, mens en egentlig melanomspecifik overlevelseseffekt ikke er påvist.1 Fordi man ved SLN undersøgelsen kan koncentrere arbejdsindsatsen omkring en enkelt til relativt få lymfeknuder, har man valgt at intensivere mængden af ...

Af Henrik Schmidt, klinisk lektor, overlæge, dr.med., Onkologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital Mine forventninger var høje til resultaterne på årets ASCO kongres i Chicago. Udover en række opdateringer på nye lovende behandlinger var der de første resultater fra et adjuverende studie med ipilimumab, som vi i Danmark har deltaget i. Der var rigtig mange spændende nyheder, ...

Af Eva Ellebæk, læge, ph.d., Onkologisk Afdeling, Herlev Hospital Inge Marie Svane, professor, overlæge, centerleder, Onkologisk og Hæmatologisk Afdeling, Center for Cancer Immunterapi-CCIT, Herlev Hospital Behandlingen af metastatisk malignt melanom har gennem de seneste par år ændret sig drastisk fra, at kun få af patienterne med dissemineret sygdom havde et behandlingstilbud udover pallierende kemoterapi, til ...

Af Johanne Lade Keller, læge, ph.d., Patologisk Institut, Aarhus Universitetshospital   BRAF mutationer i malignt melanom har længe været et varmt emne indenfor både onkologi og patologi. De seneste år er der kommet flere nye behandlingstilbud til patienter med metastaserende malignt melanom. Flere af disse behandlinger sigter mod specifikt at hæmme cancerrelaterede ændringer i proteiner ...

Af Troels Holz Borch, læge, ph.d.-studerende, Center for Cancer Immunterapi og Onkologisk afdeling, Herlev Hospital I Danmark er der hvert år ca. 400 patienter, der får stillet diagnosen dissemineret malignt melanom, og de har historisk set haft en særdeles dårlig prognose med median overlevelse (mOS) på otte-ti måneder og en fem-års overlevelse på ca. 10%.1 ...

#Seneste udgivelse

Almen praksis

Nr. 10 • december 2019
13. årgang
  • Fremtidens diabetes-behandling
  • Perifer arteriesygdom
  • Hjertesvigt
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Dorte Halkjær

Dorte Halkjær
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge