ASCO-update – nyt om malignt melanon

Onkologi | Kathrine Synne Weile | 13. Feb 2017 kl. 1:52 | ,

ASCO har de seneste  fem år været kendetegnet ved late breaking-abstracts med fremragende resultater for behandlingen af malignt melanom, med markant overlevelsesgevinst hos denne gruppe eller prognostisk dårlige diagnosegrupper. ASCO 2016 var en anelse anderledes, da de orale præsentationer og abstracts primært bød på follow up på de banebrydende studier, som har være grundlaget for ...

ASCO-update – nyt om malignt melanom

Onkologi | Kathrine Synne Weile | 24. Jan 2017 kl. 10:04 | ,

ASCO har de seneste fem år været kendetegnet ved late breaking-abstracts med fremragende resultater for behandlingen af malignt melanom, med markant overlevelsesgevinst hos denne ellers prog- nostisk dårlige diagnosegruppe. ASCO 2016 var en anelse anderledes end denne tendens, da de orale præsentationer og abstracts primært bød på follow-up på de store banebrydende studier, som har ...

I Danmark er der hvert år ca. 400 patienter, der får stillet diagnosen dissemineret malignt melanom, og de har historisk set haft en særdeles dårlig prognose med median overlevelse (mOS) på otte-ti måneder og en fem-års overlevelse på ca. 10%.1 Der er imidlertid sket store fremskridt i behandlingen af malignt melanom inden for de seneste ...

Af Robert Gniadecki, overlæge, dr.med., Dermatologisk Afdeling, Bispebjerg Hospital De seneste to årtier er der sket en massiv udvikling vedrørende diagnostik af pigmenterede læsioner. Således har dermoskopi gjort det muligt at diagnosticere malignt melanom på et væsentligt tidligere stadie end tidligere og med 49% forbedret præcision. For 20 år siden var den gennemsnitlige tykkelse af ...

Af Mette Mogensen, reservelæge, ph.d., Dermatologisk Afdeling, Roskilde Sygehus og Gregor Jemec, ledende overlæge, dr.med., Dermatologisk Afdeling, Roskilde Sygehus Non-melanom hudcancer er den hyppigste kræftform i Danmark. Prognose og behandlingsvalg afhænger af både korrekt og tidlig diagnose. Desuden spiller flere tumorspecifikke faktorer en rolle for prognosen, for eksempel afgrænsning eller neural indvækst. Udvikling af non-invasiv ...

Af Gitte Strauss, overlæge, Dermato-Allergologisk Afdeling, Gentofte Hospital De seneste to årtier er der kommet talrige nye målrettede biologiske behandlinger til visse solide tumorer. Disse lægemidler har ofte en anden bivirkningsprofil end vanlig kemoterapi, og i særdeleshed udvikles kutan toksicitet af en hel anden karakter og hyppighed end tidligere ved konventionel kemoterapi. Forekomst og hyppighed ...

Af Inge Marie Svane, professor, overlæge, centerleder, Center for Cancer Immunterapi, Onkologisk og Hæmatologisk Afdeling, Herlev Hospital Ligesom sidste år løb melanombehandlingen med de største nyheder på dette års ASCO-kongres (American Society of Clinical Oncology) i Chicago, præsenteret ved to foredrag på den største plenumsession. Vemurafenib1 Den største nyhed var de ventede data fra fase III ...

Af Inge Marie Svane, professor, overlæge, centerleder, Onkologisk og Hæmatologisk Afdeling, Center for Cancer Immunterapi-CCIT, Herlev Hospital Et kæmpe paradigmeskift er i disse år på vej indenfor onkologien. De seneste par år har immunterapien udviklet sig eksplosivt fra at være et mindre afgrænset forskningsfelt for særlige entusiaster til, at cancer immunterapi i 2013 blev udråbt ...

Af Lars Bastholt, overlæge, Onkologisk Afdeling, Odense Universitetshospital Metastaserende malignt melanom (MMM) er en aggressiv sygdom, hvor der kun er få behandlingsmuligheder. I 1975 godkendte FDA dacarbazine til behandling af MMM. Dette medikament kan inducere et tumorsvind hos ca. 10% af patienterne, enkelte med komplet tumorsvind. Disse er dog altid kortvarige. I 1998 godkendte FDA ...

Af Lars Bastholt, overlæge, Onkologisk Afdeling, Odense Universitetshospital Hidtil har vi karakteriseret det maligne melanom på basis af kliniske og histopatologiske parametre. Dette har ændret sig over de seneste ti år, hvor en række melanomrelaterede oncogener er blevet karakteriseret. Det drejer sig primært om mutationer in BRAF, CKIT og NRAS, som kan identificeres hos ca. ...

#Seneste udgivelse

Almen praksis

Nr. 10 • december 2019
13. årgang
  • Fremtidens diabetes-behandling
  • Perifer arteriesygdom
  • Hjertesvigt
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Dorte Halkjær

Dorte Halkjær
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge