Siden begyndelsen af 2018 er man stoppet med at udføre komplet lymfeknudedissektion hos sentinel node-positive malignt melanom-patienter i Danmark. Baggrunden for dette skift er MSLT-II studiet,1 hvor man har randomiseret lige præcis denne gruppe til enten at få gennemført en komplet lymfeknudedissektion eller vente til et eventuelt regionalt recidiv.  Ti års opfølgning har ikke vist ...

Malignt melanom er karakteriseret ved et højt metastatisk potentiale og en udtalt resistens mod adjuverende behandling, om end nye typer af immunte-rapi tegner lovende for nogle patientgrupper. Desuden kan maligne melanomer, i visse tilfælde, være særdeles vanskelige at skelne fra benigne nævi. Patologens vurdering kræver stor erfaring, og der findes ingen entydig metode, der med sikkerhed ...

Malignt melanom er karakteriseret ved et højt metastatisk potentiale og en udtalt resistens mod adjuverende behandling, om end nye typer af immunte-rapi tegner lovende for nogle patientgrupper.1 Desuden kan maligne melanomer, i visse tilfælde, være særdeles vanskelige at skelne fra benigne nævi. Patologens vurdering kræver stor erfaring, og der findes ingen entydig metode, der med ...

Solbadning, solferier, udendørs fritidsaktiviteter og solforbrændinger har vist sig at være associeret med malignt melanom i huden. I litteraturen beskrives denne type adfærd typisk som “intermitterende soleksponering”, som udtryk for en kortvarig og intens soleksponering. Studier som beskriver “intermitterende soleksponering” er typisk baseret på retrospektive spørgeskemaundersøgelser, hvilket kan medføre recall bias. Formålet med det aktuelle studie var ...

Samtlige københavnske skolebørn født i perioden 1930-1989 er årligt blevet målt og vejet i alderen 7-13 år. Disse højde- og vægtmålinger er siden blevet indsamlet i det Københavnske Skolelægejournal-register, som på nuværende tidspunkt indeholder oplysninger på mere end 370.000 børn. Ved hjælp af cpr-numre har Afdeling for Klinisk Epidemiologi (AKE) gennem de senere år koblet information fra ...

Samtlige københavnske skolebørn født i perioden 1930-1989 er årligt blevet målt og vejet i alderen 7-13 år. Disse højde- og vægtmålinger er siden blevet indsamlet i det Københavnske Skolelægejournal-register, som på nuværende tidspunkt indeholder oplysninger på mere end 370.000 børn.1 Ved hjælp af cpr-numre har Afdeling for Klinisk Epidemiologi (AKE) gennem de senere år koblet ...

På årets ASCO-konference blev der ikke præsenteret de store gennembrud indenfor behandling af malignt melanom. Alligevel blev der fremlagt en række interessante data, som er værd at sætte fokus på. I det følgende omtales nye studier af henholdsvis adjuverende behandling, langtidsoverlevelse ved avanceret/metastatisk malignt melanom og behandling af CNS metastaser hos patienter med malignt melanom: Adjuverende ...

På årets ASCO-konference blev der ikke præsenteret de store gennembrud indenfor behandling af malignt melanom. Alligevel blev der fremlagt en række interessante data, som er værd at sætte fokus på. I det følgende omtales nye studier af henholdsvis adjuverende behandling, langtidsoverlevelse ved avanceret/metastatisk malignt melanom og behandling af CNS metastaser hos patienter med malignt melanom: ...

Diagnostik af malignt melanom baseres udelukkende på en lysmikroskopisk undersøgelse af den eksisterende tumor. Desværre findes der i praksis ikke et lysmikroskopisk kriterium, der alene og sikkert kan adskille det maligne fra de mange potentielle differentialdiagnoser. Forskellen kan være subtil, og fejldiagnoser kan derfor være svære helt at undgå når en melanom-diagnoser stilles. Et af flere ...

I Danmark er der hvert år ca. 400 patienter, der får stillet diagnosen dissemineret malignt melanon, og de har historisk set haft særdeles dårlig prognose med median overlevelse på 8-10 måneder og en 5-års overlevelse på ca. 10%. Der er imidlertid sket store fremskridt i behandlingen af malign melanon indenfor de seneste 5 år, så ...

#Seneste udgivelse

Almen praksis

Nr. 1 • februar 2020
14. årgang
  • Fokus på venøs tromboembolisme
  • Diabetes • Hjertesvigt
  • ADHD • Osteoporose
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge