Malariaparasitter, Plasmodium spp., er ikke invasive, men kan alligevel udløse alvorlig organskade, ikke mindst cerebral malaria. Det har længe været kendt, at de klassiske febertoppe ved malaria udløses, når de intracellulære parasitter sprænger deres værtsceller, erythrocytterne. Herved udløses et generaliseret inflammatorisk respons med blandt andet høje niveauer af tumor necrosis factor.  De alvorlige malariakomplikationer skyldes ...

Malaria skyldes infektion med en af fem humanpatogene arter af Plasmodium-parasitter, P. falciparum, P. vivax, P. ovale, P. malariae og P. knowlesi. Især infektioner med P. falciparum kan være alvorlige. Malaria er en byrde i områder med aktiv transmission, og kan også medføre svær sygdom og død som importeret sygdom i ikke-endemiske lande.1 Mistanke om ...

Malariabekæmpelse består i hurtig diagnose og behandling – nye metoder til at reducere transmission fra myg til menneske er nødvendige. En malariavaccine, som er rettet mod de seksuelle parasitformer i myggen, er formentlig nødvendig, hvis målet er malariaudryddelse. Malaria er en vektorbåren parasitær sygdom med aseksual formering i den menneskelige vært (malaria anfald)   og en seksuel ...

Malaria er en vektorbåren parasitær sygdom med asexual formering i den menneskelige vært (malaria anfald) og en seksuel formering i vektor myggen. Den alvorligste form for malaria skyldes parasitten Plasmodium falciparum, der er årsag til godt 500.000 dødsfald årligt. Ca. 95% af disse dødsfald forekommer blandt børn under fem år i Afrika syd for Sahara.1 ...

#Seneste udgivelse

Almen praksis

Nr. 1 • februar 2020
14. årgang
  • Fokus på venøs tromboembolisme
  • Diabetes • Hjertesvigt
  • ADHD • Osteoporose
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge