Inflammatorisk tarmsygdom, som primært dækker morbus Crohn og colitis ulcerosa, påvirker millioner verden over, og op mod 50.000 patienter i Danmark. Sygdommene opstår ofte i det tidlige voksenliv, de er kroniske, og mange patienter oplever et livslangt behov for medicinering, ligesom en del patienter undergår kirurgiske indgreb. I mange år har man fokuseret på, om patienter med ...

ICML 14 – highlights

| Jakob Madsen | 22. Aug 2017 kl. 11:29 | ,,

En hurtig gennemlæsning af programmet for årets højdepunkt for verdens lymfom-læger, ICML 14 i Lugano, afslørede, at immunterapi i fremtidens behandlingen af lymfoide maligniteter ville være et af de store emner. Flere symposier og sessions handlede om historiske forhold om immunterapiens fødsel og udvikling – og om de seneste muligheder og fremskridt. I ”The Gianni Bonadonna ...

(Nyt) stof til eftertanke

| Tarec Christoffer El-Galaly | 16. Feb 2017 kl. 8:59 | ,

Diffust storcellet B-celle lymfom (DSBL) er den hyppigste form for lymfom i Danmark med en årlig incidens på ca. 400 nye tilfælde. Førstelinje behandling med R-CHOP (og varianter heraf, for eksempel R-CHOEP) kan administreres uproblematisk på alle danske hæmatologiske afdelinger; behandlingen er ambulant, giver relativt sjældent akutte livstruende bivirkninger og tolereres ofte af ældre patienter, ...

Af Lars Møller Pedersen, specialeansvarlig overlæge, Hæmatologisk Afdeling, Odense Universitetshospital Behandlingen af follikulære lymfomer har hidtil ikke været kurativ med strålebehandling af stadium IA sygdom og enkeltstående tilfælde behandlet med allogen stamcelletransplantation som undtagelser. Den gennemsnitlige levetid har tidligere været anslået til otte til ti år. Udviklingen af kliniske værktøjer som ”Follicular Lymphoma International Prognostic ...

Af Michael Boe Møller, overlæge, dr.med. Afdeling for Klinisk Patologi, Odense Universitetshospital Maligne lymfomer er en gruppe sygdomme med varierende kliniske og biologiske træk. Præcis klassifikation af lymfoide tumorer og den efterfølgende kliniske behandling beror på, at adækvat diagnostisk væv er en mulighed. Det er centralt i World Health Organisation (WHO) klassifikationen, at de enkelte ...

Af Francesco Annibale d’Amore, professor, overlæge, dr.med., Hæmatologisk Afdeling, Aarhus Sygehus Lymfom er en generel betegnelse for en gruppe af kræftsygdomme, der har oprindelse i lymfesystemet. Lymfomer kan inddeles i to overordnede grupper: Hodgkin lymfom og non-Hodgkin lymfom (NHL), hvor størstedelen af non-Hodgkin lymfomer stammer fra B-lymfocytter og derfor kaldes for B-celle lymfomer. Omkring 10-12% ...

Af Henrik Hasle, professor, overlæge, Børneafdelingen, Århus Universitetshospital Skejby Årsmødet i American Society of Hematology (ASH) er et årligt tilbagevendende overflødighedshorn af nyheder indenfor benign og malign hæmatologi i begyndelsen af december. Sådan var det også i San Diego flankeret af palmer, juletræer og imponerende pandekagehuse. ASH er et spørgsmål om at vælge blandt de ...

Af Christian H. Geisler, overlæge, dr.med., Hæmatologisk Klinik, Rigshospitalet Effekten af høj-dosis kemoterapi efterfulgt af autolog stamcelletransplantation (i det følgende ASCT) ved mantle cell lymfom (MCL) må ses i sammenhæng med effekten af induktionsbehandlingen. ASCT har dokumenteret værdi hos yngre MCL-patienter med respons på CHOP-lignende kemoterapi sammenlignet med interferon-alpha1 i form af både klinisk og ...

Af Karen Juul Mylam, læge, ph.d.-studerende, Hæmatologisk ForskningsEnhed, Odense Universitetshospital Non-Hodgkin lymfom (NHL) er én af de hyppige cancerformer i den vestlige verden med ca. 800 nye tilfælde årligt i Danmark. Diffust storcellet B-celle lymfom (DLBCL) udgør i Danmark knapt 40% af alle nydiagnosticerede NHL tilfælde.1 Behandling med kombination af kemoterapi og monoklonale antistoffer har ...

Peter de Nully Brown, overlæge, ph.d., Hæmatologisk Afdeling, Rigshospitalet På ASH 2012 var opmærksomheden indenfor non-Hodgkin lymfomer (NHL) især rettet mod Ibrutinib, som er en Bruton’s tyrosine kinase (BTK) inhibitor. Den fungerer som en central mediator af B-celle receptor (BCR) signaleringen og er essentiel for den normale B-celle udvikling. Resultaterne fra en række fase I ...

#Seneste udgivelse

Lungemedicin

Nr. 7 • juni 2019
13. årgang
  • KOL
  • Pneumoni
  • Iltbehandling
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Dorte Halkjær

Dorte Halkjær
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge