Lungekræft er på verdensplan den hyppigst diagnosticerede kræftsygdom og er den hyppigste årsag til kræftrelaterede dødsfald1 med en fem-års overlevelse på kun 16%.2 Lungekræft forårsager flere dødsfald end bryst-, tyktarms- og prostatakræft tilsammen.  I Danmark diagnosticeres der årligt 4400 nye tilfælde af lungekræft, mens 3700 dør af sygdommen.3 Risikoen for at udvikle lungekræft er 17,2% ...

Efter længere tids venten er der nu kommet data, der for alvor understøtter anvendelse af immunterapi ved småcellet lungekræft. Behandlingen af småcellet lungekræft, SCLC, har ikke ændret sig meget over de seneste årtier. Denne aggressive kræftform, der udgør knap 14% af alle lungekræft-tilfælde, er allerede på diagnosetidspunktet dissemineret hos de fleste patienter. SCLC er ekstrem ...

Mange patienter med ikke-småcellet lungekræft (NSCLC) oplever utilsigtet vægttab før diagnosen stilles, og kan ligeledes opleve det under behandlingsforløbet. Vægttab er ofte multifaktorielt og kan blandt andet relateres til tumorvækst og cancer-relateret inflammation.1  Bivirkninger til antineoplastisk behandling vil også have betydning på forskellige tidspunkter i forløbet, herunder kvalme, opkastninger, smagsændringer med videre. Vægttab kan have ...

Mange patienter med ikke-småcellet lungekræft (NSCLC) oplever utilsigtet vægttab før diagnosen stilles, og kan ligeledes opleve det under behandlingsforløbet. Vægttab er ofte multifaktorielt og kan blandt andet relateres til tumorvækst og cancer-relateret inflammation.1  Bivirkninger til antineoplastisk behandling vil også have betydning på forskellige tidspunkter i forløbet, herunder kvalme, opkastninger, smagsændringer med videre. Vægttab kan have ...

Tecentriq (atezolizumab) øger overlevelsen for patienter med ikke-småcellet lungekræft. Det viser studiet IMpower110 fremsat ved den europæiske kræftkongres ESMO 2019. Overlæge Jens Benn Sørensen fra Rigshospitalet klapper i hænderne over nyheden. Patienter med ikke-småcellet lungekræft lever læng-ere, når de behandles med Tecentriq (atezolizumab), sammenlignet med studiets kontrolgruppe. Det viser studiet IMpower110, som blev præsenteret ved ...

3-5% af patienter med ikke-småcellet lungecancer, NSCLC, har genmutationen anaplastisk lymfom kinase, ALK. Behandling med ALK-hæmmere anvendes til patienter, hvor der ikke er et kurativt behandlingstilbud.  Hidtil har crizotinib, en førstegenerations ALK-hæmmer, været standardbehandling som førstelinje (1L) behandling til metastatisk sygdom, idet behandling med crizotinib giver en signifikant længere progressionsfri overlevelse og færre bivirkninger end ...

Patienter med lokalt avanceret lungekræft er potentielt kurable med kemostråleterapi. Disse patienter har både en primær tumor i lungen og forstørrede maligne lymfeknuder i mediastinum. Nøjagtig stråleafgivelse med små marginer er afgørende for en optimal tumor-dækning og så høj sparring af det omkringliggende normalvæv som muligt. Dette kompliceres af, at både den primære tumor samt ...

Patienter med EGFR-muteret lungecancer får generelt en targeteret behandling rettet mod mutationen. Selv om alle patienterne har den samme mutation, er behandlingen virksom i længere tid hos nogle patienter end sammenlignet med andre. Der er altså nogle faktorer udover selve mutationen, der påvirker behandlingsforløbet. Ved dette års ESMO-konference i München fremlagde vi resultaterne fra to ...

Landskabet af ALK-inhibitorer forandrer sig ganske hurtigt, og på lungecancer verdenskongressen (WCLC) i Toronto har D. Ross Camidge fra University of Colorado Cancer Center præsenteret nye data fra ALTA-1L studie (PL02.03), hvor man har undersøgt Brigatinib versus Crizotinib hos ALK-positive NSCLC-patienter.1  Brigatinib er den andengenerations ALK-TKI, som har vist en robust effekt ved Crizotinib resistent ...

Immunoterapi har indenfor de allerseneste år givet væsentlige fremskridt i behandlingen af avanceret ikke-småcellet lungekræft (NSCLC). Først med PD-1 antistofferne Nivolumab og Pembrolizumab som andenlinie behandling, og senest er også PD-L1 antistoffet Atezolizumab godkendt i Danmark til denne indikation.  Pembrolizumab er godkendt til førstelinie behandling ved avanceret NSCLC med PD-L1 ekspression i ≥50% af tumorcellerne, ...

#Seneste udgivelse

Almen praksis

Nr. 10 • december 2019
13. årgang
  • Fremtidens diabetes-behandling
  • Perifer arteriesygdom
  • Hjertesvigt
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Dorte Halkjær

Dorte Halkjær
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge