Kender du symptomerne på myelomatose

Uncategorized | BestPractice | 23. maj 2018 kl. 1:39 | ,,

...

Kender du symptomerne på myelomatose

Uncategorized | BestPractice | 9. maj 2018 kl. 10:22 | ,,

...

Kender du symptomerne

Uncategorized | BestPractice | 6. Apr 2018 kl. 2:51 | ,,

...

Kender du symptomerne

Almen praksis | BestPractice | 9. Mar 2018 kl. 10:29 | ,,

...

”Lungefibrose” er den danske, og efterhånden upræcise, betegnelse for de såkaldte idiopatiske interstitielle pneumonier, hvor den hyppigste undertype er idiopatisk pulmonal fibrose (IPF). Fra de første symptomer melder sig, og til patienten henvises til videre udredning, kan der gå op til to år, inden diagnosen IPF stilles. Selvom IPF er en sjælden sygdom med symptomer som ...

”Lungefibrose” er den danske, og efterhånden upræcise, betegnelse for de såkaldte idiopatiske interstitielle pneumonier, hvor den hyppigste undertype er idiopatisk pulmonal fibrose (IPF). Fra de første symptomer melder sig, og til patienten henvises til videre udredning, kan der gå op til to år, inden diagnosen IPF stilles. Selvom IPF er en sjælden sygdom med symptomer ...

Da idiopatisk pulmonal fibrose, lungefibrose (IPF); er sjældent forekommende og har symptomoverlap med andre lungesygdomme, vil KOL, pneumoni eller hjerte-kar-sygdom, oftest vurderes at være mulige underliggende årsager til patientens symptomer. Med få og enkle midler er det imidlertid muligt at skelne lungefibrose fra nævnte sygdomme Typisk vil patienter med IPF have åndenød, der langsomt forværres. ...

Spirometri er et vigtigt paraklinisk redskab ved udredning af lungesygdomme og herunder også IPF. Ved KOL patienten er spirometrien diagnostisk, hvis patienten har et obstruktivt mønster defineret ved en FEV1/FVC-ratio (index) på mindre end 70%. Herudover vil KOL-patienten overvejende have en FEV1 på under 80%. En patient med IPF kan derimod have normale værdier for FEV1 og ...

Hos nogle patienter forveksles de lungestetoskopiske fund ved IPF med dobbeltsidig pneumoni, som skyldes den bilaterale krepitationslyd ved begge tilstande. Ved lungefibrose (IPF) vil patienten dog ikke have feber, ej heller have behandlingseffekt af en eller flere antibiotikakure ligesom de lungestetoskopiske fund forbliver tilstede modsat ved velbehandlet pneumoni. Ved lungestetoskopi af en KOL-patient høres normalt ...

Når du stetoskoperer din lungepatient er der nogle karakteristiske lyde, som adskiller den ene patient fra den anden. Dem kan du høre her: KOL: Ved lungestetoskopi kan høres rhonchi af såvel sonor som sibilerende type som følge af bronkiekonstriktion. KOL patienter kan, som lungeemfysempatienter, endvidere have et hyperinflateret thorax med udvidede lungegrænser. Lungefibrose: Ved idiopatisk lungefibrose (IPF) ...

#Seneste udgivelse

Diabetes

Nr. 16 • december 2018
12. årgang
  • Type 2-diabetes
  • Prædiabetes
  • Proliferativ diabetisk retinopati
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Dorte Halkjær

Dorte Halkjær
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

Jørgen Steen Andersen

Jørgen Steen Andersen
praktiserende læge

Lars Hansen

Lars Hansen
praktiserende læge

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge