Operativ fjernelse af svulsten i lungevævet er den behandlingsmetode med bedst overlevelsesmulighed ved ikke-småcellet lungecancer, som er diagnosticeret i et tidligt stadie.1 Men operationen er associeret med øget risiko for postoperative lungekomplikationer (PPC) med forlænget indlæggelsestid og øget mortalitet til følge.2 Dette er især gældende hos ældre, ved forekomst af andre kroniske sygdomme såsom KOL3 ...

Lungecancer er en hyppig og alvorlig sygdom med ca. 4500 nye tilfælde pr. år i Danmark. Ca. 25-30% af patienterne bliver tilbudt operation, primært i form af en lobektomi. Generelt er patienter med cancer i en hyperkoagulabel tilstand som følge af aktivering af koagulationssystemet. De har således en øget risiko for venøse tromboembolier (VTE) i ...

Non-småcellet lungecancer (NSCLC) har en høj incidens i Danmark med ca. 4000 nye tilfælde årligt. Sygdommen er forbundet med en høj grad af morbiditet, og mortaliten er høj med en fem-års overlevelse på omkring 15%, hvilket gør den til den førende årsag til cancerrelaterede dødsfald i Danmark.1 Der er behov for nye diagnostiske og prognostiske ...

Behandling med immun-checkpoint inhibitorer til ikke-småcellet lungecancer (NSCLC) er i de seneste år afprøvet i en lang række undersøgelser, som har vist overbevisende effekt såvel til førstelinjebehandling som behandling i senere linjer.  Pembrolizumab har været førstelinjebehandling i Danmark siden primo 2017 til NSCLC patienter, hvis tumor udtrykker PD-L1 på mere end 50% af de maligne ...

Danmark har i en årrække været dårligt placeret i forhold til andre OECD-lande i mange internationale publikationer – målt i forhold til antal dødsfald som følge af lungecancer per 100.000 indbyggere. Det har givet et pessimistisk billede af udviklingen i Danmark med hensyn til indsatsen overfor lungecancer. Denne måde at opgøre dødelighed på kan imidlertid ikke bruges ...

Immunterapi er stormet frem i kræftbehandlingen det seneste årti. Især de immunregulerende antistoffer Ipilimumab, Nivolumab og Pembrolizumab viser lovende resultater og er blevet hjørnesten inden for behandlingen af metastatisk melanom og non-små-cellet lunge cancer (NSCLC).1-5 Atezolixumab, et PD-L1 antistof, er netop godkendt af FDA til behandling af patienter med platinresistent blærecancer, og det er blot ...

På årets ASCO-konference blev der fremlagt resultater, som vil ændre vores praksis i nærmeste fremtid, mens andre data angiver nogle trends i behandlingsudviklingen, som vil få indflydelse over de kommende år. ALK-positiv ikke-småcellet lungecancer I forhold til patienter med ALK-positiv ikke-småcellet lungecancer blev der fremlagt data fra det længe ventede Alex-studie, hvor man sammenligner alectinib ...

På årets ASCO-konference blev der fremlagt resultater, som vil ændre vores praksis i nærmeste fremtid, mens andre data angiver nogle trends i behandlingsudviklingen, som vil få indflydelse over de kommende år. ALK-positiv ikke-småcellet lungecancer I forhold til patienter med ALK-positiv ikke-småcellet lungecancer blev der fremlagt data fra det længe ventede Alex-studie, hvor man sammenligner alectinib ...

Etiske dilemmaer ved test for lungecancer

Onkologi | Eric Santoni-Rugiu | 8. maj 2017 kl. 11:20 |

Test af nye markører for ikke-småcellet lungecancer muliggør individualiseret behandling. Men det rejser også ressourcemæssige og etiske dilemmaer. Overlæge diskuterer den seneste udvikling. Fremtidig behandling og diagnosticering af ikke-småcellet lungecancer indebærer i stigende omfang test af flere terapeutiske markører. Det er forudsætningen for en bedre diagnose og målrettet individualiseret behandling. Men det kræver flere ressourcer, ...

Forståelsen ALK positiv ikke-småcellet lungecancer og behandlingsmulighederne øges i disse år. Her følger et overblik over de nye strategier for behandling af denne lungecancerform. EMA har netop godkendt alectinib til behandling af patienter med ALK positiv ikke-småcellet lungecancer – en indikation, hvor der i Danmark aktuelt er godkendt crizotinib til førstelinje og ceritinib til andenlinje ...

#Seneste udgivelse

Almen praksis

Nr. 10 • december 2019
13. årgang
  • Fremtidens diabetes-behandling
  • Perifer arteriesygdom
  • Hjertesvigt
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Dorte Halkjær

Dorte Halkjær
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge