Lungekræft er en af de mest almindelige kræftformer på verdensplan.1 Kirurgi er den primære behandling, men tilbydes kun 15-20% af patienterne som følge af tumorens størrelse og placering samt anden komorbiditet. For en del af patienterne er stråleterapi den eneste behandlingsmulighed, men succesraten for behandlingen er relativt lav. For at forbedre behandlingen har man forsøgt ...

#Seneste udgivelse

Diabetes

Nr. 16 • december 2018
12. årgang
  • Type 2-diabetes
  • Prædiabetes
  • Proliferativ diabetisk retinopati
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Dorte Halkjær

Dorte Halkjær
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

Jørgen Steen Andersen

Jørgen Steen Andersen
praktiserende læge

Lars Hansen

Lars Hansen
praktiserende læge

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge