Kronisk inflammation (også kaldet low-grade inflammation) kan være en af årsagerne til udvikling af en lang række sygdomme, herunder lungecancer. Kronisk inflammation er en ikke-defineret tilstand, som ofte er beskrevet ved øget antal immunceller og aktiveringsmarkører herpå, øget niveau af pro-inflammatoriske cytokiner og kemokiner, samt forhøjet niveau af akut-face reaktanter. Kronisk inflammations-niveauet kan være påvirket ...

#Seneste udgivelse

Almen praksis

Nr. 10 • december 2019
13. årgang
  • Fremtidens diabetes-behandling
  • Perifer arteriesygdom
  • Hjertesvigt
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Dorte Halkjær

Dorte Halkjær
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge