RESUME Hver sjette dansker har irritabel tyktarm. Symptomer er mavesmerter, relateret til afføringen samt oppustethed og diarre i minimum seks måneder. Irritabel tyktarm er ikke en alvorlig lidelse, men er plagsom og forringer livskvaliteten. Irritabel tyktarm fylder meget i sundhedssystemet, og for den praktiserende læge er det vigtigst at stille diagnosen, uden at patienten gennemgår alt ...

Seksualitet og et velfungerende sexliv har stor betydning for de flestes livskvalitet. En undersøgelse viser, at ni ud af ti danskere i alderen 16-95 år finder det vigtigt, meget vigtigt eller særdeles vigtigt at have et godt sexliv. Seksualitet og den seksuelle udfoldelse kan påvirkes af mange forskellige faktorer livet igennem, som indvirker på den enkeltes ...

Den estimerede prævalens af psoriasis hos børn og unge er 0,7-1,2%. Det kliniske udtryk af psoriasis hos børn kan være mindre karakteristisk end det, man ser hos voksne patienter,1 og forskningen halter desværre efter, når man sammenligner med voksenområdet. Dette gør sig særligt gældende for vores viden om de psykologiske og sociale konsekvenser af sygdommen. ...

KOL Patienter med svær KOL har nedsat livskvalitet og lider af symptomer som åndenød, angst og depression, som alle influerer negativt på livskvaliteten . Patientgruppen med svær KOL tilbydes ikke, som standard, kognitiv adfærdsterapi – og gruppen er karakteriseret ved lav deltagelsesgrad, lav komplians og et stort frafald til lungerehabilitering. Høj symptombyrde og lav mobilitet nævnes ...

På ASCO 2016 blev resultaterne af forsøget ”Firstana” præsenteret.1 Forsøget var et tre-armet randomiseret studie, hvis formål var at sammenligne første linje standard kemoterapi (docetaxel/prednisolon) med den eksperimentelle behandling (cabazitaxel/prednisolon) i to forskellige doser (20 eller 25 mg/m2). Flere danske centre har inkluderet patienter i studiet. Docetaxel og prednisolon har været standardbehandling som førstelinje kemoterapi ...

#Seneste udgivelse

Almen praksis

Nr. 1 • februar 2020
14. årgang
  • Fokus på venøs tromboembolisme
  • Diabetes • Hjertesvigt
  • ADHD • Osteoporose
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge