For personer med livstruende ventrikulære arytmier (hjerterytmeforstyrrelser) er indoperation af en Implantérbar Cardioverter Defibrillator (ICD-enhed) blevet den foretrukne behandling.  ICD-terapi øger overlevelsen hos udvalgte personer, der er i risiko for pludselig hjertedød, enten som primær eller sekundær profylakse.1–3 På trods af den åbenlyse sundhedsmæssige fordel ved ICD-terapi, skal modtageren dog, i modsætning til andre hjertepatienter, ...

#Seneste udgivelse

Lungemedicin

Nr. 7 • juni 2019
13. årgang
  • KOL
  • Pneumoni
  • Iltbehandling
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Dorte Halkjær

Dorte Halkjær
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge