For personer med livstruende ventrikulære arytmier (hjerterytmeforstyrrelser) er indoperation af en Implantérbar Cardioverter Defibrillator (ICD-enhed) blevet den foretrukne behandling.  ICD-terapi øger overlevelsen hos udvalgte personer, der er i risiko for pludselig hjertedød, enten som primær eller sekundær profylakse.1–3 På trods af den åbenlyse sundhedsmæssige fordel ved ICD-terapi, skal modtageren dog, i modsætning til andre hjertepatienter, ...

#Seneste udgivelse

Diabetes

Nr. 3 • marts 2019
3. årgang
  • LADA
  • Diabetes og hjerte-kar-sygdom
  • Visceralt fedt
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Dorte Halkjær

Dorte Halkjær
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

Jørgen Steen Andersen

Jørgen Steen Andersen
praktiserende læge

Lars Hansen

Lars Hansen
praktiserende læge

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge