27. maj, 2018 offentliggjorde Sundheds- og Ældreministeriet de reviderede danske retningslinjer for livmoderhalskræftscreening udarbejdet i regi af Sundhedsstyrelsen.1  De reviderede anbefalinger betyder, at Danmark slutter sig til et stigende antal lande, hvor brugen af molekylære human papillomavirus (HPV) test helt eller delvist erstatter de nuværende cellebaserede undersøgelser. Ganske enkelt fordi HPV test er bedre til ...

De fleste kvinder oplever på et tidspunkt i deres liv infektion med Human papillomavirus (HPV). Immunforsvaret formår at bekæmpe infektionen, men nogle kvinder udvikler en kronisk HPV infektion, som kan resultere i livmoderhalskræft, som ønskes forbygget med hhv. screeningsprogram og HPV vaccination. Livmoderhalskræft kan forebygges ved regelmæssig screening hvert tredje år for kvinder i alderen ...

Tilbud om vaccination mod human papillomavirus (HPV) af piger i 12-14 års alderen har været en del af det danske vaccinationsprogram siden januar 2009. Der har sideløbende været et tilbud om gratis HPV-vaccination af piger op til årgang 1985. Den offentligt udbudte vaccine har fra begyndelsen været Gardasil®, der dækker mod de hyppigst forekommende onkogene ...

#Seneste udgivelse

Almen Praksis

Nr. 8 • august 2019
13. årgang
  • Influenzavaccination
  • Fedme og type 2-diabetes
  • Hypertension og hjertesvigt
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Dorte Halkjær

Dorte Halkjær
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge