Hvert år diagnosticeres omkring 275 børn og unge under 20 år med kræft i Danmark. Kræft hos børn er et af de medicinske områder, hvor vi har set de største gennembrud i behandlingen, hvilket betyder, at fire ud af fem børn i dag overlever en kræftdiagnose.1 Grundet kræftsygdommen – og ikke mindst kræftbehandlingen – har ...

Patienter med akut myeloid leukæmi (AML) har forhøjet blødningsrisiko. Det anser man for at være relateret til et lavt trombocyt-tal hos disse patienter, idet trombocytter er nødvendige for korrekt hæmostase ved karskade. I tråd hermed har tidlige studier vist en fin sammenhæng mellem trombocyt-tallet og blødningsrisiko, hvilket har ledt til anvendelse af trombocyt-transfusion som gængs ...

Formålet med denne artikel er at give et kort resumé samt en perspektivering af artiklen med titlen ”Mutant CEBPA directly drives the expression of the targetable tumor-promoting factor CD73 in AML.”, som blev publiceret i Science Advances i juni,1 og som præsenterer et nyt paradigme for, hvordan muterede transkriptionsfaktorer kan promovere tumor progression i Akut ...

Hvis en patient, der tilhører en af Sundhedsstyrelsens definerede risikogrupper1 får alvorlig influenza, bliver syg med influenza, eller hvis en i øvrigt rask person udvikler svære symptomer på alvorlig influenzasygdom, kan man forsøge behandling med antiviral medicin.  Førstevalgs-præparat er Tamiflu®, og ved et almindeligt behandlingsforløb af kortere varighed, er udvikling af resistens mod Tamiflu® en ...

Compared to idarubicin, GO when added to FLAG based frontline induction/consolidation regimen results in better early molecular responses and improved relapse free survival in CBF AML. Click and hear Gautam Borthakur present the new ...

Den patientansvarlige læge – velkommen til en gammel kending

Hæmatologi | Ulf Christian Frølund | 22. Aug 2017 kl. 11:40 |

I foråret 2015 udarbejdede Overlægeforeningen, Yngre Læger, Danske Patienter, Kræftens Bekæmpelse og Danske Regioner et nationalt rammenotat, hvis formål var at øge den lægelige kontinuitet i det danske hospitalsvæsen. Det affødte en række pilotprojekter, hvori Hæmatologisk Afdeling på Sjællands Universitetshospital deltog i det ene. Siden er det skrevet ind i regeringens kræftplan 4,1 og i ...

Stop-studierne ved CML – nye data fra EHA 2016

EHA 2016 | Hæmatologi | Andreja Dimitrijevic | 1. Nov 2016 kl. 4:47 | ,

Kronisk myeloid leukæmi (CML) var tidligere en kræftsygdom med dødelig udgang og en gennemsnitlig restlevetid på fire-fem år efter stillet diagnose. Markedsføringen af imatinib, den første tyrosinkinaseinhibitor (TKI) til behandling af CML, i 2000, har imidlertid medført en mindre revolution indenfor behandlingen af denne sygdom, idet patienternes overlevelse er kommet tæt på normalbefolkningens. Man har ...

Af Hanne Vestergaard, specialeansvarlig overlæge, Hæmatologisk Afdeling, Odense Universitetshospital Kronisk myeloid leukæmi (CML) havde tidligere en dårlig prognose grundet mangel på specifikke præparater til behandling heraf. Dette forhold ændrede sig imidlertid radikalt for ca. ti år siden, da Glivec® (imatinib) kom på markedet. CML er karakteriseret ved Philadelphia-kromosomet, der skyldes en translokation mellem kromosom 9 ...

Af Kjeld Schmiegelow, professor i pædiatri og pædiatrisk onkologi, overlæge dr.med., Pædiatrisk Klinik, Rigshospitalet Hvert år diagnosticeres ca. 80 patienter i Danmark med akut lymfoblastær leukæmi. Sygdommen forekommer i alle aldersklasser, men halvdelen af patienterne er under 18 år ved diagnosen, og incidensen er således højere hos børn end hos voksne. Både nordiske studier og ...

Af Hans Beier Ommen, læge, Hæmatologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital Tilbagefald af akut myeloid leukæmi (AML) vedbliver at være den sygdomsbegivenhed, der for de fleste AML-patienter forudsiger, at de vil dø som følge af kræftsygdommen. Af de ca. 140 danskere der årligt bliver behandlet for AML med kurativt sigte, vil ca. 60 få et recidiv på ...

#Seneste udgivelse

Almen praksis

Nr. 10 • december 2019
13. årgang
  • Fremtidens diabetes-behandling
  • Perifer arteriesygdom
  • Hjertesvigt
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Dorte Halkjær

Dorte Halkjær
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge