Hvis en patient, der tilhører en af Sundhedsstyrelsens definerede risikogrupper1 får alvorlig influenza, bliver syg med influenza, eller hvis en i øvrigt rask person udvikler svære symptomer på alvorlig influenzasygdom, kan man forsøge behandling med antiviral medicin.  Førstevalgs-præparat er Tamiflu®, og ved et almindeligt behandlingsforløb af kortere varighed, er udvikling af resistens mod Tamiflu® en ...

Compared to idarubicin, GO when added to FLAG based frontline induction/consolidation regimen results in better early molecular responses and improved relapse free survival in CBF AML. Click and hear Gautam Borthakur present the new ...

Den patientansvarlige læge – velkommen til en gammel kending

| Ulf Christian Frølund | 22. Aug 2017 kl. 11:40 |

I foråret 2015 udarbejdede Overlægeforeningen, Yngre Læger, Danske Patienter, Kræftens Bekæmpelse og Danske Regioner et nationalt rammenotat, hvis formål var at øge den lægelige kontinuitet i det danske hospitalsvæsen. Det affødte en række pilotprojekter, hvori Hæmatologisk Afdeling på Sjællands Universitetshospital deltog i det ene. Siden er det skrevet ind i regeringens kræftplan 4,1 og i ...

Stop-studierne ved CML – nye data fra EHA 2016

| Andreja Dimitrijevic | 1. Nov 2016 kl. 4:47 | ,

Kronisk myeloid leukæmi (CML) var tidligere en kræftsygdom med dødelig udgang og en gennemsnitlig restlevetid på fire-fem år efter stillet diagnose. Markedsføringen af imatinib, den første tyrosinkinaseinhibitor (TKI) til behandling af CML, i 2000, har imidlertid medført en mindre revolution indenfor behandlingen af denne sygdom, idet patienternes overlevelse er kommet tæt på normalbefolkningens. Man har ...

Kronisk myeloid leukæmi

| BestPractice | 11. Jul 2016 kl. 10:01 | ,,

Af Hanne Vestergaard, specialeansvarlig overlæge, Hæmatologisk Afdeling, Odense Universitetshospital Kronisk myeloid leukæmi (CML) havde tidligere en dårlig prognose grundet mangel på specifikke præparater til behandling heraf. Dette forhold ændrede sig imidlertid radikalt for ca. ti år siden, da Glivec® (imatinib) kom på markedet. CML er karakteriseret ved Philadelphia-kromosomet, der skyldes en translokation mellem kromosom 9 ...

Af Kjeld Schmiegelow, professor i pædiatri og pædiatrisk onkologi, overlæge dr.med., Pædiatrisk Klinik, Rigshospitalet Hvert år diagnosticeres ca. 80 patienter i Danmark med akut lymfoblastær leukæmi. Sygdommen forekommer i alle aldersklasser, men halvdelen af patienterne er under 18 år ved diagnosen, og incidensen er således højere hos børn end hos voksne. Både nordiske studier og ...

Af Jannie Gregers, Msc, ph.d.-studerende, Genomisk medicin, Rigshospitalet Medicinsk behandling baserer sig traditionelt på patientens vægt eller overfladeareal, men i takt med den rivende udvikling inden for genetiske analyser kan farmakogenetikken give os værktøjer til behandlingsoptimering, og gøre det muligt at justere dosis eller skifte behandling allerede inden behandlingens påbegyndelse. For eksempel nedjusterer man i dag 6-mercaptopurin dosis ...

Af Marianne Bach Treppendahl, klinisk assistent, Epigenomlaboratoriet, Rigshospitalet Deletioner eller tab af den lange arm af kromosom 5 forekommer hyppigt ved akut myeloid leuæmi (AML) og myelodysplastisk syndrom (MDS), hvilket indikerer, at en eller flere tumorsuppressorgener er placeret i dette område. Man har identificeret to regioner, som hyppigt er deleteret. Den ene region er tabt ...

Af Therese Risom Vestergaard, læge, ph.d.-studerende, Børneonkologisk Laboratorium, Rigshospitalet Akut lymfoblastær leukæmi (ALL) er den hyppigste form for kræft hos børn i den vestlige verden.1 Selv om ALL bliver opfattet som en sygdomsenhed, kan den underinddeles i forhold til histologi og cytogenetik, hvor de enkelte undergrupper kræver forskellig behandlingsintensitet for, at overlevelsen kan optimeres. Alle ...

Af Hans Beier Ommen, læge, Hæmatologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital Tilbagefald af akut myeloid leukæmi (AML) vedbliver at være den sygdomsbegivenhed, der for de fleste AML-patienter forudsiger, at de vil dø som følge af kræftsygdommen. Af de ca. 140 danskere der årligt bliver behandlet for AML med kurativt sigte, vil ca. 60 få et recidiv på ...

#Seneste udgivelse

Psykiatri / Neurologi

Nr. 4 • april 2019
13. årgang
  • Vedvarende sorglidelse
  • Depression
  • Kroniske smerter
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Dorte Halkjær

Dorte Halkjær
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

Jørgen Steen Andersen

Jørgen Steen Andersen
praktiserende læge

Lars Hansen

Lars Hansen
praktiserende læge

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge