Patienter med på råd om nyt spørgeskema

Reumatologi | Charlotte Ibsen | 13. Aug 2018 kl. 1:36 |

I et forskningsprojekt undersøges det, hvilke forventninger og ønsker patienterne på Rygcenter Syddanmark har til det spørgeskema, de skal besvare, inden de kommer til udredning. Det må gerne være kort og præcist, lyder svarene.  Enig, meget enig, meget uenig, uenig og neutral. De fleste af os kender svarmulighederne fra de utallige spørgeskemaer, vi har sat ...

Sammenlignet med 21 markante folkesygdomme i Danmark er lænderygproblemer årsag til flest sygedage, og udgør således næsten 20% af alle sygedage. Medarbejdere med lænderygsmerter har årligt 5,5 mio. flere sygedage end medarbejdere uden lænderygsmerter, og det heraf afledte produktionstab er større end for andre folkesygdomme. Størstedelen af sygedage er blandt kvinder, og hos personer i aldersgruppen ...

Lænderygsmerter er blandt de ledende årsager til begrænset fysisk aktivitet, reduceret livskvalitet, tab af arbejdsevne, sygefravær og tidlig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet verden over. Trods utallige studier på området er det stadig uklart, hvilke risikofaktorer der medvirker til udvikling og manglende helbredelse af lænderygsmerter. Det hæmmer udarbejdelsen og etableringen af forebyggende strategier for den generelle befolkning. En af årsagerne til ...

Lænderygsmerter er blandt de ledende årsager til begrænset fysisk aktivitet, reduceret livskvalitet, tab af arbejdsevne, sygefravær og tidlig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet verden over.1-3 Trods utallige studier på området er det stadig uklart, hvilke risikofaktorer der medvirker til udvikling4-8 og manglende helbredelse9 af lænderygsmerter. Det hæmmer udarbejdelsen og etableringen af forebyggende strategier for den generelle befolkning. ...

#Seneste udgivelse

Almen praksis

Nr. 10 • december 2019
13. årgang
  • Fremtidens diabetes-behandling
  • Perifer arteriesygdom
  • Hjertesvigt
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Dorte Halkjær

Dorte Halkjær
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge