Måling af patienters oplevelse af forskellige helbredsrelaterede fænomener, for eksempel smerte, fysisk funktion eller negative psykiske symptomer, har været anvendt i sundhedsvidenskabelig forskning i adskillige årtier. Alligevel er det først inden for de senere år, at man er begyndt systematisk at udvikle, anvende og anbefale sådanne mål til kvalitetssikring i sundhedsvæsenet under betegnelsen ”patient-reported outcomes” ...

Ny national astma-database

Almen praksis | Jesper Lykkegaard | 27. Feb 2017 kl. 9:47 | ,,

Ny national astmadatabase, der er en del af Regionernes Kliniske Kvalitetsprogram (RKKP), danner udgangspunkt for årlige rapporter om incidens, prævalens og behandlingskvalitet for astma i Danmark. Den hedder: Den Danske Nationale Astmadatabase. Databasen indeholder lungefunktionsmål, rygestatus, BMI, diagnostiske procedurer og medicinering for alle patienter, som henholdsvis diagnosticeres med astma på danske sygehuse eller indløser en recept i ...

Data – for hvis skyld?

Almen praksis | Jørgen Steen Andersen | 14. Feb 2017 kl. 2:23 | ,,

Vi en lang tradition for at registrere vores data mht. behandling i registre i Danmark. For den enkelte sundhedsperson kan det være svært, at se den dybere mening med dette, og der har hyppigt været kritik af, at for mange ressourcer allokeres til registrering og dokumentation. Imidlertid er der ingen tvivl om, at den løbende ...

#Seneste udgivelse

Almen praksis

Nr. 1 • februar 2020
14. årgang
  • Fokus på venøs tromboembolisme
  • Diabetes • Hjertesvigt
  • ADHD • Osteoporose
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge