Patienter med kronisk lymfatisk leukæmi (CLL) har et meget forskelligartet sygdomsforløb, og i disse år forskes der intenst i prognostiske og prædiktive markører, der kan bidrage til at forbedre forløb og behandling til den enkelte patient. Udover standard kliniske og genetiske markører undersøges værdien af genekspressionsdata nu også som mulige biomarkører. Den opdaterede WHO revision ...

TP53 aberreret CLL

Hæmatologi | Christian Brieghel | 20. Dec 2016 kl. 9:26 | ,

Kronisk lymfatisk leukæmi (CLL) er med ca. 450 årlige tilfælde den hyppigste leukæmiform i Danmark.1 CLL diagnosticeres ved fund af CD5+, CD19+ og CD23+ monoklonale B-celler i blod, lymfeknuder eller knoglemarv og samtidig lymfocytose (>5 mia/l).2 Sygdomsforløb ved CLL er heterogent med en femårsoverlevelse på 23-93% afhængig af risikogruppe.3,4 Et væld af prognostiske markører er ...

#Seneste udgivelse

Diabetes

Nr. 16 • december 2018
12. årgang
  • Type 2-diabetes
  • Prædiabetes
  • Proliferativ diabetisk retinopati
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Dorte Halkjær

Dorte Halkjær
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

Jørgen Steen Andersen

Jørgen Steen Andersen
praktiserende læge

Lars Hansen

Lars Hansen
praktiserende læge

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge