RESUME Nye studier har vist, at rivaroxaban og apixaban i højere grad forebyggervenøs tromboembolisme (VTE) sammenlignet med lav-molekylært heparin hos ambulante kræftpatienter, som har høj risiko for VTE. Lige siden Trousseau foreslog en forbindelse mellem venøs tromboembolisme (VTE) og kræft,1har det været tydeligt, at kræftpatienter har en overhyppighed af venetrombose. Dette er siden blevet bekræftet i ...

#Seneste udgivelse

Almen praksis

Nr. 1 • februar 2020
14. årgang
  • Fokus på venøs tromboembolisme
  • Diabetes • Hjertesvigt
  • ADHD • Osteoporose
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge