Merkelcelle carcinom (MCC) er, som tidligere beskrevet i BestPractice Onkologi august 2017, en meget aggressiv, hudassocieret kræftform. Den er karakteriseret ved at være hurtigt prolifererende med en overordentlig høj risiko for spredning og en hastigt faldende overlevelse i takt med spredning regionalt og fjernt.  For patienter med resektabel lokal og regional (lymfeknuder) sygdom er det ...

RESUME Kendskab til en tumors genetik er afgørende for at kunne diagnosticere korrekt og dermed vælge den bedste behandling. Især når vi anvender mere målrettet medicin, er information om tumorens DNA blevet vigtig for valg af korrekt behandling med størst effekt. Ved undersøgelse er analyse af ctDNA således blevet et lovende alternativ til biopsi, og ...

Hvert år diagnosticeres omkring 275 børn og unge under 20 år med kræft i Danmark. Kræft hos børn er et af de medicinske områder, hvor vi har set de største gennembrud i behandlingen, hvilket betyder, at fire ud af fem børn i dag overlever en kræftdiagnose.1 Grundet kræftsygdommen – og ikke mindst kræftbehandlingen – har ...

Bivirkninger til kemoterapi registreres ofte baseret på National Cancer Institutes (NCI) Common Terminology Criteria for Adverse Events (CTCAE), et leksikon, der oprindeligt er designet til kliniske lægemiddelafprøvninger, men i dag også anvendes i udbredt grad i daglig onkologisk klinisk praksis af læger. CTCAE registreres af lægen på baggrund af målinger (for eksempel blodprøveresultater), observationer (objektiv undersøgelse) ...

Bivirkninger til kemoterapi registreres ofte baseret på National Cancer Institutes (NCI) Common Terminology Criteria for Adverse Events (CTCAE), et leksikon, der oprindeligt er designet til kliniske lægemiddelafprøvninger, men i dag også anvendes i udbredt grad i daglig onkologisk klinisk praksis af læger. CTCAE registreres af lægen på baggrund af målinger (for eksempel blodprøveresultater), observationer (objektiv ...

Fysisk træning som anti-cancer behandling

Onkologi | Pernille Højman | 11. Jan 2018 kl. 12:42 |

Fysisk træning af cancerpatienter vinder større og større udbredelse. I Danmark er det i forbindelse med kræfthandlingsplanerne blevet besluttet, at alle patienter, der har afsluttet deres primære anti-cancerbehandling, skal tilbydes et genoptræningstilbud, der indeholder fysisk træning. Derudover har Danmark været foregangsland i forhold til at tilbyde cancerpatienter i kemoterapi træning gennem ”Krop og Kræft”. Udover ...

Der er i dag tiltagende fokus på åben og forståelig kommunikation med kræftpatienten. Patienten skal involveres, og vi er på vej væk fra den paternalistiske tilgang i samspillet med kræftpatienten og vedkommendes familie i retning af mere individualiseret kræftbehandling. I Kræftplan IV er der afsat midler til udvikling af kommunikationsredskaber til at sikre såkaldt ”shared decision ...

#Seneste udgivelse

Almen praksis

Nr. 1 • februar 2020
14. årgang
  • Fokus på venøs tromboembolisme
  • Diabetes • Hjertesvigt
  • ADHD • Osteoporose
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge