Tidlig integreret palliativ indsats til kræftpatienter

Onkologi | Lise Nottelmann | 12. Jul 2018 kl. 9:03 |

Kræftpatienter lever længere med deres sygdom end tidligere, og man taler endda om, at kræft i visse tilfælde kan betragtes som en kronisk lidelse. Samtidig ved vi fra en stor dansk spørgeskemaundersøgelse, at avancerede kræftpatienter har palliative behov, de ikke føler sig tilstrækkeligt hjulpet med.1  Dermed bliver det tiltagende relevant – både af hensyn til ...

 Danmark er der godt 900 nye tilfælde af kræft i mund og svælg om året. Ca. to tredjedele af disse tilfælde forekommer hos mænd. Tobaksrygning og stort alkoholforbrug er kendte risikofaktorer, men også infektion med human papillomavirus øger risikoen for en del af kræfttyperne i mund og svælg. I et stort anlagt nordisk studie har vi ...

Kræft i galdevejene og lever er nogle af de kræftformer, som på verdensplan er i størst vækst, og sygdommene berører mere end en million patienter. Samlet er de den hyppigste dødsårsag efter lungekræft. Galdevejskræft udgør ca. 10% af tilfældene, og er en af de kræftformer, der er sværest at behandle. I perioden 2010-2014 konstateredes der i ...

Otte år med CTC

Onkologi | Thore Hillig | 16. Jan 2018 kl. 12:47 | ,,

Jeg har arbejdet på at udvikle og teste en teknologi kaldet CytoTrack til at måle og karakterisere cirkulerende tumorceller, CTC. CTC adskiller sig fra øvrige blodbaserede tumormarkører (for eksempel cirkulerende frit DNA) ved at være analyse af intakte celler, der udmærker sig ved at have ”hele pakken” af DNA og protein-markører. Teknologien er testet ved at ...

Patienter med cancer bliver på bagrund af den grundlæggende sygdom, de kirurgiske eller medicinske behandlinger samt ernæringsmæssige problemer ofte anæmiske. Kronisk anæmi kan hos cancer patienter være årsag til nedsat performance status samt livskvalitet og dårligere overlevelse.1,2  Ved akut kritisk sygdom, for eksempel på grund af sepsis, kan den akutte sygdom forårsage svær anæmi eller ...

Bakteriæmi er en hyppig årsag til indlæggelse med en årlig incidens omkring 200 pr. 100.000 personer, hvoraf ca. halvdelen er erhvervet uden for sygehus.1 Blandt patienter med cancer er incidensen endnu højere. Den hyppigst isolerede mikroorganisme i blodet er E.coli, hvor fokus oftest er urinveje eller abdomen, men forbliver ukendt hos op mod 20-30% af ...

Hvert år dør omkring 16.000 danskere som følge af kræft, og halvdelen af nye kræftpatienter diagnosticeres med en uhelbredelig kræftdiagnose. Denne patientgruppe, og deres pårørende, vil enten fra diagnosetidspunktet eller sidenhen have behov for en palliativ indsats. Palliation betyder lindring og anvendes om indsatsen for at lindre lidelser for personer med livstruende sygdom og deres ...

De første studier, der viste en sammenhæng mellem miRNA og ovariecancer, blev publiceret for ca. ti år siden. Her identificerede man et ændret miRNA ekspressions-niveau i tumorvæv i forhold til ekspressions-niveauet i normalt ovarievæv.5 Andre studier fandt, at ca. 40% af de fundne miRNA’er i ovariecancer har abnormt DNA copy numbers,7 og at øget ekspression ...

Kronisk inflammation (også kaldet low-grade inflammation) kan være en af årsagerne til udvikling af en lang række sygdomme, herunder lungecancer. Kronisk inflammation er en ikke-defineret tilstand, som ofte er beskrevet ved øget antal immunceller og aktiveringsmarkører herpå, øget niveau af pro-inflammatoriske cytokiner og kemokiner, samt forhøjet niveau af akut-face reaktanter. Kronisk inflammations-niveauet kan være påvirket ...

For kræftramte forældre har deres måde at håndtere sygdommen på har betydning for, hvordan barnet klarer sig, og forælderens grad af angst har vist sig at have sammenhæng med, hvordan barnet tilpasser sig situationen. Forældrene har brug for hjælp til at kommunikere mere frit om sygdomsproblematikken og de emotionelle problemstillinger, så barnet får hjælp til bedre ...

#Seneste udgivelse

Diabetes

Nr. 16 • december 2018
12. årgang
  • Type 2-diabetes
  • Prædiabetes
  • Proliferativ diabetisk retinopati
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Dorte Halkjær

Dorte Halkjær
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

Jørgen Steen Andersen

Jørgen Steen Andersen
praktiserende læge

Lars Hansen

Lars Hansen
praktiserende læge

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge