Ultralyd i reumatologien

Reumatologi | BestPractice | 11. Jul 2016 kl. 10:02 | ,,

Af Lars Juul, afdelingslæge, Reumatologisk Klinik, Rigshospitalet Ved EULAR-konferencen i Rom i juni var der godt 100 abstracts, hvori ultralydsundersøgelse indgik. Her er mit indtryk af nogle dem. I reumatologien bruges ultralyd især diagnostisk til undersøgelse af strukturer i bevægeapparatet og til vejledning i forbindelse med injektioner, men de senere år er ultralyd også blevet ...

Af Ole Rintek Madsen, overlæge, ph.d., dr.med., Reumatologisk Funktion, Medicinsk Afdeling, Gentofte Hospital Flere studier har vist, at justering af en behandling med et disease modifying antirheumatic drug (DMARD) ofte undlades hos patienter med reumatoid artritis (RA), selv om der er sket en ændring i sygdomsaktiviteten. Dette fænomen kan måske delvis forklares ved, at reumatologen ...

Av Åse Stavland Lexberg, overlege, Revmatologisk avdeling, Sykehuset Buskerud, Vestre Viken helseforetak  Som revmatolog på en sykehusavdeling med en osteoporoseenhet og ”generell revmatologi” er artrittpasienter hverdag. Pasientgrunnlaget er likevel stort nok til at vi håndterer et rimelig antall pasienter med bindevevssykdommer og vaskulitter.  Utfordringen er at jeg helst skal kunne ”mye om alt”, og hva ...

Af Jesper Lindhardsen, læge, ph.d.-studerende, Kardiologisk Afdeling og Intern Medicinsk/Reumatologisk Afdeling, Gentofte Hospital Patienter med reumatoid arthrit (RA) har øget risiko for at udvikle hjerte-kar-sygdomme. For eksempel har flere studier påvist ca. 50-100% relativ risikoforøgelse for myokardieinfarkt i forhold til gennemsnitsbefolkningen, hvilket ikke lader sig forklare fuldt ved en anderledes forekomst af traditionelle risikofaktorer som ...

Af Anne Grethe Jurik, forskningsoverlæge, Radiologisk Afdeling, Århus Sygehus Det er altid en positiv oplevelse for en radiolog at erfare, hvad der rører sig i andre specialer, specielt indenfor reumatologi, hvor billeddiagnostikken fylder meget. Ved EULAR-kongressen i Rom var der allerede første dag en imaging session ”How should modern imaging be used in arthritis?” med ...

Hans-Jacob Haga, speciallæge i reumatologi, professor, dr.med., Reumaklinik Danmark Patienter med primært Sjögrens syndrom har en øget risiko for at udvikle non-Hodgkins lymfom. Flere studier har vist, at 2-5% af alle patienter med primært Sjögrens syndrom vil kunne udvikle denne maligne tilstand, og man har prøvet at finde risikomarkører for at udvikle lymfom blandt den store gruppe af ...

Af Henrik Nielsen, speciallæge i intern medicin og reumatologi, dr.med., Arresødal Privathospital Auto-reaktive processer spiller en central rolle ved reumatoid arthrit (RA) og andre autoimmune tilstande. Det er endnu ikke lykkedes at påvise én enkelt udløsende mekanisme til RA, men infektioner, som er opstået i organisme, er atter i fokus. Flere undersøgelser har vist, at ...

De nye klassifikationskriterier har været imødeset med spænding og forventning. Et overskueligt pointsystem leder frem til diagnosen, og pointsystemet indebærer samtidig mulighed for at graduere sikkerheden for denne diagnose.  Der er stadig tale om klassifikationskriterier, det vil sige ikke-diagnostiske, men forfatterne erkender åbent, at de formentlig vil blive brugt sådan. I den forbindelse gøres netop ...

Nutidens reumatologi præges af nye klassifikationskriterier for forskellige centrale kroniske arthritsygdomme (reumatoid arthrit, psoriasisarthrit og spondylarthrit). Behovet for disse kriterier er opstået gennem forbedrede muligheder for behandling og diagnostik, som dermed har øget behovet for en tidligere klassifikation. Den nye klassifikation af axial spondylarthrit har således medført, at en langt høje andel af patienter under ...

Af Ole Rintek Madsen, overlæge, ph.d., dr.med., Medicinsk Afdeling C, Reumatologisk Funktion, Gentofte Hospital Gennem årene har der været rejst mistanke om, at vaccination kan trigge udviklingen af autoimmune sygdomme, herunder reumatoid arthrit (RA), systemisk lupus erythematosus og myositis. Mistanken har overvejende været baseret på case reports.1  I en pressemeddelelse fra ACR rapporteres om et ...

#Seneste udgivelse

Almen praksis

Nr. 10 • december 2019
13. årgang
  • Fremtidens diabetes-behandling
  • Perifer arteriesygdom
  • Hjertesvigt
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Dorte Halkjær

Dorte Halkjær
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge