MD & PhD Anne Helene Spannow Department of Peadiatrics  Aarhus University Hospital, Skejby Denmark  Mail: spannow@ki.au.dk Juvenile Idiopathic Arthritis (JIA) is one of the most common diseases of childhood and is associated with considerable morbidity including server joint damage (1-2). The disease is not a single entity but a heterogeneous group of disorders encompassing all ...

Af Birgitte Bjørnhart, reservelæge, Onkologisk Afdeling, Odense Universitetshospital Klaus Müller, overlæge, dr.med., Pædiatrisk Klinik, Juliane Marie Centret, Rigshospitalet  Juvenil idiopatisk arthritis (JIA) er den hyppigste reumatiske lidelse hos børn. Sygdommen er heterogen både med hensyn til præsentation, forløb og ikke mindst det enkelte barns prognose. Patogenesen er fortsat uafklaret, men det antages, at de proinflammatoriske ...

Af Henning Bliddal, professor, dr.med., Robin Christensen, biostatistiker, ph.d., Pia Christensen, cand.scient, ph.d.-studerende, Marius Henriksen, fysioterapeut, ph.d., Birgit Falk Riecke, læge, ph.d. studerende., Parker Instituttet, Frederiksberg Hospital. Befolkningens gennemsnitlige vægt stiger,1 hvilket medfører svære sundhedsmæssige problemer.2,3 Derfor må fedme og overvægt tages med i enhver overvejelse omkring de sygdomme, der blandt andet er påvirket af ...

Af Julia S. Johansen, professor, overlæge, dr.med., Medicinsk Afdeling, Herlev Hospital Patienter med reumatoid artrit (RA) kan opleve stor variation i sygdomsforløbet. Nogle har et aggressivt forløb med hurtig sygdomsforværring og mange knogleerosioner, mens andre har et mildere forløb uden knogledestruktion. Serum C-reaktiv protein (CRP) anvendes rutinemæssigt som en biomarkør for sygdomsaktivitet hos RA-patienter, men ...

Af Etienne Qvistgaard, læge, ph.d.., Reumatologisk Afdeling, Frederiksberg Hospital EULAR 2010 tiltrak ca. 15.000 deltagere. Under åbningsceremonien blev man budt velkommen på formfuldendt latin, og der var perler fra den italienske opera, den populære sangskat samt en lyngennemgang af Det Sixtinske Kapels udsmykning ved Vatikanmuseets chefforsker. Således inspireret af den italienske kulturarv var det op ...

Af Hans-Jacob Haga, professor, dr.med., Aalborg Universitet Esbjerg, Reumaklinik Danmark, Esbjerg Sjögrens syndrom plejer sjældent at dominere blandt abstracts ved internationale reumatologiske konferencer. Dette på trods af, at Sjögrens syndrom er en af de mest almindelige inflammatoriske reumatologiske sygdomme, hvor både ætiologi og patogenese i store træk er uafklaret og ukendt.  Dette genspejles også i ...

Af Inger Marie Jensen Hansen, overlæge, dr.med., klinisk lektor, ph.d., Reumatologisk Sektion, Medicinsk Afdeling, Odense Universitetshospital, Svendborg Sygehus Mange studier har rapporteret om en øget risiko for infektioner inklusiv tuberkulose hos patienter med reumatiske sygdomme sammenlignet med gennemsnitsbefolkningen. Behandling med binyrebarkhormon, konventionelle disease-modifying antireumatic drugs (DMARDs) og biologiske præparater spiller en uafhængig rolle heri. Der ...

Af Klaus Bendtzen, professor, overlæge, dr.med., Institut for Inflammationsforskning (IIR), Rigshospitalet  Biologiske lægemidler har i betydelig grad forbedret behandlingen af reumatoid arthrit (RA) og andre kroniske betændelsessygdomme i bevægeapparatet. Immunglobulin-konstruktioner rettet mod tumornekrotiserende faktor-alfa (TNF) er den første klasse af biologiske lægemidler, der er registreret til behandling af disse sygdomme. Klassen omfatter primo 2010 det ...

Af Simon Tarp Jensen, cand. pharm., forskningsassistent, Parker Instituttet, Frederiksberg Hospital Henning Bliddal, professor, dr.med., Parker Instituttet, Frederiksberg Hospital Else Marie Bartels, dr.scient., seniorforsker, Parker Instituttet, Frederiksberg Hospital Robin Christensen, cand. scient., ph.d., lektor i medicinsk statistik, Parker Instituttet, Frederiksberg Hospital Introduktionen af glukokortikoider i 1950’erne var en revolution i behandlingen af reumatiske inflammatoriske lidelser.1 ...

Av Birgitta Tengstrand, M. Dr, reumatologmottagningen, Sophiahemmet, Stockholm Den kliniska presentationen av gikt är inte så typisk som man kanske föreställer sig, vilket påpekades flera gånger på EULAR-kongressen. Kombinationen akut debuterande smärta och svullnad i en led med spontan regress inom 2 veckor ger en sensitivitet för gikt på 0,98, men med en så låg ...

#Seneste udgivelse

Almen praksis

Nr. 10 • december 2019
13. årgang
  • Fremtidens diabetes-behandling
  • Perifer arteriesygdom
  • Hjertesvigt
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Dorte Halkjær

Dorte Halkjær
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge