Gynækologiske kræftsygdomme

Onkologi | BestPractice | 11. Jul 2016 kl. 10:00 | ,,,

Af Mette Hjortkjær, reservelæge, Gynækologisk Obstetrisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital, Onkologisk Afdeling, Vejle Sygehus Som juniorspeaker på SKA Post ASCO symposium vil jeg gerne referere et studie, der har fået fokus i de danske medier. Det drejer sig om behandling af recidiverende ovariecancer med PARP inhibition. PARP inhibition udnytter konceptet syntetisk letalitet, hvor to (defekte) cellulære ...

Af Magnus Pedersen, reservelæge, Onkologisk Afdeling, Herlev Hospital ASCO 2014 bød på området inden for øvre gastrointestinale tumorer på spændende oversigtsforedrag i anledning af 50-års jubilæet, 128 posters til ’General Poster Session’, 24 poster til ’Poster Highlights Session’ og otte præsentationer til ’Oral Abstract Session’. Desværre var der i år ikke noget banebrydende nyt inden ...

Af Camilla Boesen, reservelæge, Onkologisk/Palliativ Afdeling, Hillerød Hospital ASCO 2014 bød på mange spændende indslag indenfor behandling af nedre gastrointestinale tumorer, nogle i form af opfølgning på tidligere studier og andre i form af nye større studier, der endnu ikke var færdiganalyserede. Studier som beskæftiger sig med molokylærgenetiske forhold, fyldte ligeledes en del af programmet. ...

Af Henrik Schmidt, klinisk lektor, overlæge, dr.med., Onkologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital Mine forventninger var høje til resultaterne på årets ASCO kongres i Chicago. Udover en række opdateringer på nye lovende behandlinger var der de første resultater fra et adjuverende studie med ipilimumab, som vi i Danmark har deltaget i. Der var rigtig mange spændende nyheder, ...

Af Bente Lund, overlæge, Onkologisk afdeling, Aalborg Universitetshospital ”We will cure Cancer”. Det sagde Præsident Barack Obama i sin ”State af the Union” tale i kongressen i februar 2009. Næsten samtidig sidder en forskergruppe og arbejder med det samme formål. De stiller sig selv det spørgsmål, som næsten alle kræftforskere har gjort gennem tiderne: Hvordan ...

Af Lars Henrik Jensen, overlæge, ph.d., lektor, Onkologisk Afdeling, Vejle Sygehus og Syddansk Universitet Fase II studier rummer risikoen for at være spild af tid, penge og patienternes velvilje, men også chancen for at definere fremtidens regimer og forbedre patientbehandlingen. Et af de vigtigste formål med et fase II studie er at klarlægge den nye ...

Af Steffen Filskov Sørensen, læge, ph.d.-studerende, Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital Det årlige møde i American Society of Clinical Oncology (ASCO) er der, hvor det sner inden for klinisk kræftforskning. Denne artikel har til formål at give et overblik over de væsentligste nyheder om immunterapi til ikke-småcellet lungecancer (NSCLC) fra ASCO 2015. De seneste år har især ...

#Seneste udgivelse

Almen praksis

Nr. 10 • december 2019
13. årgang
  • Fremtidens diabetes-behandling
  • Perifer arteriesygdom
  • Hjertesvigt
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Dorte Halkjær

Dorte Halkjær
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge