Af Jan Lycke, docent, overlæge, Neurologiklinikken, Sahlgrenska universitetssygehus, Göteborg Ved årets ECTRIMS-konference i Købehavn indtog de nye immunmodulerende behandlinger en central plads i programmet. Der blev fremlagt nye data fra tidligere randomiserede fase III-studier og data fra åbne langtidsopfølgninger af disse. Ved konferencen stod det helt klart, at risiko og sikkerhedsaspekter ved MS-behandling i stigende ...

Af Mikkel Østergaard, professor, dr.med., ph.d., Reumatologiske Afdelinger, Hvidovre og Herlev Hospital Den 9. internationale OMERACT-konference blev i maj afholdt i byen Kananaskis i Rocky Mountains, Canada. Her blev blandt andet fremlagt et nyt scoresystem til vurdering af behandlingseffekten af psoriasis arthrit ved hjælp af MR-scanning. Som bekendt har lidelsen vakt tiltagende klinisk og forskningsmæssig ...

Af Ole Rintek Madsen, overlæge, klinisk lektor, ph.d., dr.med., Reumatologisk Afdeling, Gentofte Hospital For patienter med spondyloartropati (SpA), herunder ankyloserende spondylitis (AS), er der de seneste år sket store landvindinger inden for både diagnostik og behandling. På EULAR 2009 præsenteredes flere interessante studier vedrørende biologisk behandling, hvoraf to omtales i denne artikel. Som bekendt er ...

Av Pernille Bøyesen, ph.d.-student, Revmatologisk Avdeling, Diakonhjemmet sykehus, Oslo Kronisk leddgikt (RA) er en kronisk inflammatorisk sykdom kjennetegnet ved synovitt (leddhinnebetennelse) som ofte medfører leddskade. Tidlig intervensjon med sykdomsmodifiserende (DMARD) medikamenter er i dag standard behandling av RA pasienter for å bedre sykdomsforløp og forebygge funksjonstap. Funksjonstap hos RA-pasienter er assosiert med leddskade sett på ...

Af Susanne Juhl Pedersen, læge, klinisk assistent, Reumatolgisk Afdeling, Gentofte Hospital De konventionelt anvendte objektive metoder til diagnostik og monitorering af patienter med spondylartritis (SpA) er klinisk led- og rygundersøgelse, måling af serumkoncentrationen af C reaktivt protein (CRP) og konventionel røntgenundersøgelse af sacroiliacaled og columna totalis. Ingen af disse metoder er særlig følsomme, idet en ...

Af Trine Bay Laurberg, læge, Medicinsk Afdeling, Regionhospitalet Silkeborg De seneste årtier har en ny gruppe af cytokiner fået mere opmærksomhed. Denne gruppe kaldes adipokiner, da de hovedsalig syntetiseres i adipocytter. Adiponectin tilhører netop denne gruppe og cirkulerer i kargebetet i relativt store mængder (omkring 0,01% af det totale plasmaprotein er adiponectin). Adionectin polymeriserer til ...

Af Karen Lisbeth Faarvang, overlæge, Reumatologisk Afdeling, Gentofte Hospital og Mikkel Østergaard, professor, overlæge, dr.med., Reumatologisk Afdeling, Hvidovre og Gentofte Hospital    Det er en stor ære og glæde for dansk reumatologi at være vært for Europas reumatologer ved den årlige.EULAR-kongres, der afholdes i Bella Centret i København 10.-13 juni 2009. Det er første gang ...

Af Lars Erik Kristensen, speciallæge, ph.d., Reumatologisk Afdeling, Lunds Universitetshospital Generelt kan sikkerheden ved lægemidler vurderes på baggrund af dobbeltblindede klinisk randomiserede undersøgelser eller observationsstudier i form af prospektive kohortestudier baseret på registerdata. Overordnet er de to metoder komplementære og belyser forskellige aspekter af problemstillingen. I randomiserede kontrollerede undersøgelser anvendes en dobbeltblindet interventions- og placebogruppe, ...

Af Mikkel Østergaard, professor, dr.med., Reumatologisk Afdeling, Hvidovre og Glostrup Hospital, Københavns Universitet De europæiske lægemiddelmyndigheder, European Medicines Agency (EMEA), har nu godkendt tumor nekrose faktor-alfa (TNF-a) hæmmeren Cimzia® (certolizimab pegol) til behandling af patienter med moderat til svær aktiv reumatoid arthrit (RA). Cimzia® har i kombination med methotrexat vist sig at bedre RA-patienters smerter, ...

Af Anders Jespersen, læge, ph.d.-studerende, Parker Instituttet, Frederiksberg Hospital Et nyere studie har vist, at cirka 20% af den voksne danske befolkning lider af kroniske smerter, og disse er hyppigst lokaliseret til bevægeapparatet. Sammenholdt med, at op mod halvdelen af alle kroniske smertepatienter ikke mener, at de får en sufficient behandling for smerterne, fortjener dette ...

#Seneste udgivelse

Almen praksis

Nr. 10 • december 2019
13. årgang
  • Fremtidens diabetes-behandling
  • Perifer arteriesygdom
  • Hjertesvigt
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Dorte Halkjær

Dorte Halkjær
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge