RESUME Antifosfolipid syndrom er en systemisk autoimmun sygdom, som er karakteriseret ved tilbagevendende trombotiske hændelser og obstetriske komplikationer som svær præ-eklampsi, eklampsi, intrauterin vækstrestriktion (IUGR), præterme fødsler og intrauterin død. Prævalensen af APS er estimeret til 50 pr. 100.000, og antifosfolipid antistoffer forekommer hos 10-15% af alle kvinder med tilbagevendende aborter. På trods af den ...

Højere pensionsalder og øget prævalens af type 2-diabetes i yngre aldersgrupper forventes at resultere i en betydelig stigning i antallet af personer med type 2-diabetes på fremtidens arbejdsmarked. En hverdag med type 2-diabetes kræver ofte aktiv håndtering af sygdommen, også i løbet af arbejdsdagen, hvis risikoen for diabetiske komplikationer og morbiditet skal holdes nede. Mangelfuld sygdomshåndtering kan resultere i ...

#Seneste udgivelse

Almen praksis

Nr. 1 • februar 2020
14. årgang
  • Fokus på venøs tromboembolisme
  • Diabetes • Hjertesvigt
  • ADHD • Osteoporose
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge