Der har i de senere år været betydelig videnskabelig interesse for komorbiditet ved marginal parodontitis, og der er herved opnået en stigende grad af dokumentation for en sammenhæng med en række medicinske sygdomme, hvoraf flere har stor udbredelse.  Budskabet om de nævnte sammenhænge kan medvirke til at udbygge forståelsen af marginal parodontitis som en sygdom med ...

Det er velkendt i litteraturen, at der er en vis grad af komorbiditet mellem depression og kognition. Derimod er der ikke klarhed over, hvad den underliggende årsag er hertil. Blandt de mulige forklaringer er: • Der er en direkte årsagssammenhæng, det vil sige depression medfører fald i kognitiv formåen eller vice versa. • Depression nedsætter tærsklen for demens. ...

Patienter med alders- og livsstilsrelateret komorbiditet er en stadigt voksende gruppe, som udgør en daglig udfordring på både de medicinske og kirurgiske afdelinger. På cancerområdet har man for mange forskellige cancertyper dokumenteret, at patienter med komorbiditet har dårligere overlevelse end patienter uden komorbiditet. I Danmark har man endvidere observeret, at den generelle forbedring i overlevelsen ...

Patienter med alders- og livsstilsrelateret komorbiditet er en stadigt voksende gruppe, som udgør en daglig udfordring på både de medicinske og kirurgiske afdelinger. På cancerområdet har man for mange forskellige cancertyper dokumenteret, at patienter med komorbiditet har dårligere overlevelse end patienter uden komorbiditet.1,2  I Danmark har man endvidere observeret, at den generelle forbedring i overlevelsen ...

#Seneste udgivelse

Almen praksis

Nr. 10 • december 2019
13. årgang
  • Fremtidens diabetes-behandling
  • Perifer arteriesygdom
  • Hjertesvigt
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Dorte Halkjær

Dorte Halkjær
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge