Immunterapi specielt i relation til behandling med immun-checkpoint blokere er stadig et af de helt fremtrædende emner på ESMO 2017 med mere end 45 sessioner indenfor dette emne. Ved ESMO i år var der specielt fokus på mulighederne for at kombinere immunterapi med andre terapiformer, og udvikling af nye biomarkører til udvælgelse af patienter, der er ...

I Danmark er der hvert år ca. 400 patienter, der får stillet diagnosen dissemineret malignt melanon, og de har historisk set haft særdeles dårlig prognose med median overlevelse på 8-10 måneder og en 5-års overlevelse på ca. 10%. Der er imidlertid sket store fremskridt i behandlingen af malign melanon indenfor de seneste 5 år, så ...

2015 og 2016 har budt på mange nye indregistrerede lægemidler til behandling af myelomatose, og netop ved udgangen af 2016 blev yderligere et lægemiddel, ixazomib (Ninlaro®) givet i kombination med lenalidomid (Revlimid®) og dexamethason godkendt af EMA til behandling af tilbagefald ved myelomatose. Ixazomib er den første perorale proteasomhæmmer, som er godkendt til klinisk brug. ...

#Seneste udgivelse

Almen praksis

Nr. 1 • februar 2020
14. årgang
  • Fokus på venøs tromboembolisme
  • Diabetes • Hjertesvigt
  • ADHD • Osteoporose
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge