Kardiovaskulær sygdom omfattende iskæmisk hjertesygdom, apopleksi og perifer karsygdom er en af de hyppigste dødsårsager og en væsentlig årsag til morbiditet og nedsat livskvalitet. Risikoen for kardiovaskulær sygdom er oftest resultatet af og forbundet med flere modificerbare risikofaktorer, og bedre kontrol heraf kan reducere risikoen. Hos den enkelte patient anbefales den samlede kardiovaskulære risiko vurderet ud ...

#Seneste udgivelse

Almen praksis

Nr. 1 • februar 2020
14. årgang
  • Fokus på venøs tromboembolisme
  • Diabetes • Hjertesvigt
  • ADHD • Osteoporose
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge