Mange KOL-patienter oplever psykiske problemer,1 og en væsentlig andel af de patienter, der henvises til lungerehabilitering, rapporterer symptomer på angst (32%) og depression (27%) i klinisk signifikant grad.2 Der foreligger ikke entydig evidens for, at lungerehabilitering i sig selv har en varig positiv indvirkning på angst og depression,3 og undersøgelser peger på, at psykiske symptomer ...

Prædiktion af begyndende KOL-eksacerbation

Sygeplejersken | Thomas Kronborg Larsen | 18. Sep 2018 kl. 8:15 |

Forværring (eksacerbation) af kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) defineres som akutte hændelser kendetegnet ved en forværring af patientens respiratoriske symptomer, der ligger udover dag til dag variationer, hvilket fører til ændring i medicinsk behandling og/eller indlæggelse.1,2 Forværring af KOL er en førende årsag til indlæggelse og stigende sundhedsudgifter – især hos udsatte ældre patienter.3 Eksacerbationer påvirker ...

Dansk Lungemedicinsk Selskab (DLS) udgav i november 2017 en opdateret KOL-vejledning. Forrige opdatering udkom i 2012, og siden har meget ændret sig, hvilket også er til at få øje på, da den nye udgave er ændret i væsentlig grad i forhold til indhold og fokus. Formålet med vejledningen har primært været at skabe et overskueligt ...

Palliativ behandling af patienter med svær symptomatisk KOL

Almen praksis | Kristoffer Marså, | 24. maj 2018 kl. 12:15 |

Den moderne palliative tilgang blev grundlagt af Cicely Saunders, der i 1960’erne udviklede begrebet total smerte hos døende patienter. Begrebet indebærer et holistisk menneskesyn med fokus på dækning af både legmelige, sociale, psykologiske, åndelige og eksistentielle behov.1 Palliation rettede sig oprindeligt mod terminalt syge kræftpatienter, men retter sig i dag mod at bedre livskvalitet hos ...

Rehabilitering af patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) er en central behandling sammen med rygestop og farmakologisk behandling.1–4 Forskning viser, at særligt fysisk træning har moderat til høj klinisk effekt på gangdistance, fysisk funktion, fysisk kapacitet, symptomreduktion, angst og depressionssymptomer samt forbedret livskvalitet uanset sværhedsgraden af KOL.2–6 På trods af dokumenteret effekt og stærke anbefalinger ...

Kender du symptomerne på myelomatose

Uncategorized | BestPractice | 23. maj 2018 kl. 1:39 | ,,

...

Kender du symptomerne på myelomatose

Uncategorized | BestPractice | 9. maj 2018 kl. 10:22 | ,,

...

Omkring 4% af alle KOL-patienter KOL har haft mindst en akut eksacerbation det seneste år.1 Sådanne eksacerbationer øger risikoen for at dø eller blive indlagt. Tilsvarende øges forbruget af medicin og rehabilitering.  Evnen til at forebygge exacerbationer er derfor et centralt mål for effekten af inhalationsmedicin mod KOL. Således er hyppigheden af exacerbationer et af flere redskaber, ...

Omkring 4% af alle KOL-patienter KOL har haft mindst en akut eksacerbation det seneste år.1 Sådanne eksacerbationer øger risikoen for at dø eller blive indlagt. Tilsvarende øges forbruget af medicin og rehabilitering.  Evnen til at forebygge exacerbationer er derfor et centralt mål for effekten af inhalationsmedicin mod KOL. Således er hyppigheden af exacerbationer et af ...

Kender du symptomerne

Uncategorized | BestPractice | 6. Apr 2018 kl. 2:51 | ,,

...

#Seneste udgivelse

Diabetes

Nr. 16 • december 2018
12. årgang
  • Type 2-diabetes
  • Prædiabetes
  • Proliferativ diabetisk retinopati
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Dorte Halkjær

Dorte Halkjær
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

Jørgen Steen Andersen

Jørgen Steen Andersen
praktiserende læge

Lars Hansen

Lars Hansen
praktiserende læge

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge