Efter kommunalreformen i 2007 har alle 98 kommuner i Danmark skullet tilbyde træningsforløb til borgere med kroniske sygdomme, herunder kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL), i dertil indrettede sundhedscentre.  Udviklingen de senere år er gået i retning af, at flere regioner har valgt ikke at tilbyde de standardiserede 6-12 ugers forløb med KOL-rehabilitering i hospitalsregi, men i ...

Behandling med β-blokkere synes at reducere KOL-risikoen

Almen praksis | Anne Orholm Nielsen | 4. Jun 2019 kl. 9:53 |

Kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) er en sygdom, der afficerer millioner af mennesker på verdensplan og ifølge WHO indtager tredjepladsen på listen over sygdomme, der forårsager flest dødsfald.1  Symptomerne ved KOL – såsom åndenød og kronisk iltmangel – skyldes blandt andet øget luftvejsmodstand forårsaget af kontraktion af de glatte muskelceller, som omgiver bronkier og bronkioler.2  Dette ...

Efter kommunalreformen i 2007 har alle 98 kommuner i Danmark skullet tilbyde træningsforløb til borgere med kroniske sygdomme, herunder kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL), i dertil indrettede sundhedscentre.  Udviklingen de senere år er gået i retning af, at flere regioner har valgt ikke at tilbyde de standardiserede 6-12 ugers forløb med KOL-rehabilitering i hospitalsregi, men i ...

Psykologiske symptomer ved KOL – forekomst og behandling

Lungemedicin | Ingeborg Farver-Vestergaard | 15. maj 2019 kl. 2:12 |

”In healthy people, breathing is the most natural thing in the world. No need to think about it. No need to be concerned about it. It is not even the object of conscious perception. But when breathing becomes difficult, when it produces suffering, nothing else matters.”1(p1) Dette citat af en redaktør for det anerkendte tidsskrift ...

Det primære symptom ved svær KOL er åndenød, prævalent hos samtlige patienter og stigende i intensitet over tid.1,2 Åndenøden ledsages ofte af angst, og det estimeres, at 7-51% af alle patienter med KOL også lider af angst-symptomer.1,3-5 Angst beskrives af patienterne som et symptom med stor betydning for livskvaliteten, og det ikke at kunne håndtere ...

Mange KOL-patienter oplever psykiske problemer,1 og en væsentlig andel af de patienter, der henvises til lungerehabilitering, rapporterer symptomer på angst (32%) og depression (27%) i klinisk signifikant grad.2 Der foreligger ikke entydig evidens for, at lungerehabilitering i sig selv har en varig positiv indvirkning på angst og depression,3 og undersøgelser peger på, at psykiske symptomer ...

Mange KOL-patienter oplever psykiske problemer,1 og en væsentlig andel af de patienter, der henvises til lungerehabilitering, rapporterer symptomer på angst (32%) og depression (27%) i klinisk signifikant grad.2 Der foreligger ikke entydig evidens for, at lungerehabilitering i sig selv har en varig positiv indvirkning på angst og depression,3 og undersøgelser peger på, at psykiske symptomer ...

Prædiktion af begyndende KOL-eksacerbation

Sygeplejersken | Thomas Kronborg Larsen | 18. Sep 2018 kl. 8:15 |

Forværring (eksacerbation) af kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) defineres som akutte hændelser kendetegnet ved en forværring af patientens respiratoriske symptomer, der ligger udover dag til dag variationer, hvilket fører til ændring i medicinsk behandling og/eller indlæggelse.1,2 Forværring af KOL er en førende årsag til indlæggelse og stigende sundhedsudgifter – især hos udsatte ældre patienter.3 Eksacerbationer påvirker ...

Dansk Lungemedicinsk Selskab (DLS) udgav i november 2017 en opdateret KOL-vejledning. Forrige opdatering udkom i 2012, og siden har meget ændret sig, hvilket også er til at få øje på, da den nye udgave er ændret i væsentlig grad i forhold til indhold og fokus. Formålet med vejledningen har primært været at skabe et overskueligt ...

Palliativ behandling af patienter med svær symptomatisk KOL

Almen praksis | Kristoffer Marså, | 24. maj 2018 kl. 12:15 |

Den moderne palliative tilgang blev grundlagt af Cicely Saunders, der i 1960’erne udviklede begrebet total smerte hos døende patienter. Begrebet indebærer et holistisk menneskesyn med fokus på dækning af både legmelige, sociale, psykologiske, åndelige og eksistentielle behov.1 Palliation rettede sig oprindeligt mod terminalt syge kræftpatienter, men retter sig i dag mod at bedre livskvalitet hos ...

#Seneste udgivelse

Almen Praksis

Nr. 8 • august 2019
13. årgang
  • Influenzavaccination
  • Fedme og type 2-diabetes
  • Hypertension og hjertesvigt
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Dorte Halkjær

Dorte Halkjær
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge