Kognitive vanskeligheder er en hyppigt rapporteret problemstilling blandt brystkræftpatienter umiddelbart efter en kræftdiagnose og under den efterfølgende behandling. Begreber som ”kemohjerne” eller ”kemotåge” anvendes ofte af patienterne til at beskrive disse vanskeligheder, som inkluderer nedsat koncentrationsevne, forringet hukommelse, problemer med at finde de rigtige ord samt udfordringer med planlægning, overblik og beslutningstagning.  Kognitive vanskeligheder i ...

Det er velkendt i litteraturen, at der er en vis grad af komorbiditet mellem depression og kognition. Derimod er der ikke klarhed over, hvad den underliggende årsag er hertil. Blandt de mulige forklaringer er: • Der er en direkte årsagssammenhæng, det vil sige depression medfører fald i kognitiv formåen eller vice versa. • Depression nedsætter tærsklen for demens. ...

Det er velkendt i litteraturen, at der er en vis grad af komorbiditet mellem depression og kognition. Derimod er der ikke klarhed over, hvad den underliggende årsag er hertil. Blandt de mulige forklaringer er: • Der er en direkte årsagssammenhæng, det vil sige depression medfører fald i kognitiv formåen eller vice versa. • Depression nedsætter ...

Motoriske forstyrrelser er velkendte hos børn med akut postinfektiøs cerebellar ataksi, mens kognitive, affektive og adfærdsmæssige forstyrrelser nok er et overset problem. Akut postinfektiøs cerebellar ataksi (APCA) er en formodet autoimmun, postinfektiøs tilstand. APCA er den hyppigste årsag til akut ataksi hos børn, omend den formodede incidens er relativt lav (1:100.000-1:500.000 børn pr år).1 Børn ...

#Seneste udgivelse

Almen praksis

Nr. 10 • december 2019
13. årgang
  • Fremtidens diabetes-behandling
  • Perifer arteriesygdom
  • Hjertesvigt
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Dorte Halkjær

Dorte Halkjær
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge