Forekomsten af kardiovaskulær sygdom er hyppig hos patienter, der lider af rheumatoid artritis (RA). En nyere publikation på dette område viser, at iskæmisk hjertesygdom og hjertesvigt er en mulig extra-artikulær manifestation ved RA. Et større svensk studie viser samtidig, at den øgede risiko for at udvikle hjertesvigt ikke altid skyldes øget forekomst af iskæmisk hjertesygdom. Non-iskæmisk hjertesvigt synes ...

Øget risiko for hjertestop ved brug af NSAID medicin

#0071A7#DA4E71 | Kathrine Bach Søndergaard | 6. Sep 2017 kl. 12:03 | ,,

Non-steroid antiinflammatorisk medicin (NSAID) er hyppigt anvendt medicin mod smerter og reumatiske sygdomme, og hvert år indløser ca. 15% af den danske befolkning en recept på et NSAID. NSAID påvirker omsætningen af arakidonsyre til blandt andet prostaglandiner via enzymet cyclooxygenase, og deles vanligvis op i to grupper på baggrund af virkningsmekanismerne; henholdsvis de non-selektive NSAID’er (for ...

Øget risiko for hjertestop ved brug af NSAID medicin

#0071A7 | Kathrine Bach Søndergaard | kl. 10:45 |

Non-steroid antiinflammatorisk medicin (NSAID) er hyppigt anvendt medicin mod smerter og reumatiske sygdomme, og hvert år indløser ca. 15% af den danske befolkning en recept på et NSAID.1  NSAID påvirker omsætningen af arakidonsyre til blandt andet prostaglandiner via enzymet cyclooxygenase, og deles vanligvis op i to grupper på baggrund af virkningsmekanismerne; henholdsvis de non-selektive NSAID’er ...

Hvilke patienter i almen praksis bør have målt kolesterol?

#0071A7 | Helle Lynge Kanstrup | 19. maj 2017 kl. 10:28 |

Kardiovaskulær sygdom omfattende iskæmisk hjertesygdom, apopleksi og perifer karsygdom er en af de hyppigste dødsårsager og en væsentlig årsag til morbiditet og nedsat livskvalitet. Risikoen for kardiovaskulær sygdom er oftest resultatet af og forbundet med flere modificerbare risikofaktorer, og bedre kontrol heraf kan reducere risikoen. Hos den enkelte patient anbefales den samlede kardiovaskulære risiko vurderet ...

På baggrund af den effektive antiretrovirale behandling er den forventede levealder blandt hiv-smittede personer forbedret dramatisk i løbet af de seneste to årtier. Idet patienterne således bliver ældre med hiv, er aldersrelateret ko-morbiditet, såsom metaboliske forstyrrelser og hjerte-kar-sygdom i stigende grad af betydning som vigtige årsager til sygelighed og dødelighed. I lighed med baggrundsbefolkningen fremtræder ...

#Seneste udgivelse

Lungemedicin

Nr. 7 • juni 2019
13. årgang
  • KOL
  • Pneumoni
  • Iltbehandling
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Dorte Halkjær

Dorte Halkjær
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge