På trods af bedre behandling og større fokus på kardiovaskulære risikofaktorer skyldes omtrent 30% af alle dødsfald på verdensplan hjerte-kar-sygdom.1 I Danmark er denne bestanddel kun en anelse lavere: Hver fjerde dansker dør som følge af en hjerte-kar-sygdom.2  Det anslås, at ud af disse mange dødsfald forårsaget af hjerte-kar-sygdom, skyldes omtrent 50% pludselig hjertedød.3 Pludselig ...

#Seneste udgivelse

Diabetes

Nr. 3 • marts 2019
3. årgang
  • LADA
  • Diabetes og hjerte-kar-sygdom
  • Visceralt fedt
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Dorte Halkjær

Dorte Halkjær
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

Jørgen Steen Andersen

Jørgen Steen Andersen
praktiserende læge

Lars Hansen

Lars Hansen
praktiserende læge

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge