Test din faglige viden om JAK-hæmmere

Reumatologi | BestPractice | 17. Dec 2018 kl. 1:59 |

Tag testen om JAK-hæmmere, og se herunder hvilke svar du havde rigtige og ...

JAK Inhibitorer til RA-behandling

Reumatologi | EULAR 2017 | Annemarie Lyng Svensson | 25. Aug 2017 kl. 11:37 | ,

Reumatoid artrit (RA) er en systemisk autoimmun sygdom associeret med progressiv leddestruktion, signifikant kompromitteret livskvalitet og reduceret middellevetid. Den nuværende behandlingsstrategi ved RA er at påbegynde hurtig behandling med methotrexat og eskalere behandlingsniveauet afhængig af sygdomsaktiviteten. Behandlingsmålet er at opnå hurtig sygdomsremission. Såfremt methotrexat med hurtig dosisøgning til 25 mg har utilstrækkelig effekt, tillægges yderligere csDMARD ...

Reumatoid artrit (RA) er en systemisk autoimmun sygdom associeret med progressiv leddestruktion, signifikant kompromitteret livskvalitet og reduceret middellevetid. Den nuværende behandlingsstrategi ved RA er at påbegynde hurtig behandling med methotrexat og eskalere behandlingsniveauet afhængig af sygdomsaktiviteten. Behandlingsmålet er at opnå hurtig sygdomsremission. Såfremt methotrexat med hurtig dosisøgning til 25 mg har utilstrækkelig effekt, tillægges yderligere ...

JAK-afhængige cytokiner er impliceret i patogenesen af en række inflammatoriske og autoimmune sygdomme. Således regulerer intracellulært janus kinase proinflammatoriske cytokiner som interleukin-6, interleukin-16, interleukin-17, interleukin-23, interferon α/β, interferon-γ samt granulocyt-makrofag koloni stimulerende faktor primært i cytoplasma. Det antages, at JAK-enzymerne har en afgørende rolle i udviklingen og reguleringen af den inflammatoriske proces. Der er fire ...

Der har været stort fokus på de nye JAK-kinase hæmmere til RA-behandling. De har en hurtig indsættende virkning og en gunstig effekt på ACR-respons – og det ser ud til, at det opnåede respons på sigt er bedre end ved behandling med TNF-alfa hæmmere. Patienterne oplever en hurtig indsættende øget livskvalitet og færre symptomer ved ...

Ny tabletbehandling godkendt til behandling af leddegigt

Reumatologi | Lars Erik Kristensen | 24. Feb 2017 kl. 9:21 | ,

INTERVIEW Først kom anbefalingen af Olumiant (Baricitinib) – en selektiv JAK1- og JAK2-hæmmer til behandling af moderat til svær reumatoid artrit. Dernæst fulgte anbefalingen af Xelianz (tofacitinib), der hæmmer JAK1 og JAK3. Hvor biologiske lægemidler består af meget store, komplekse molekyler, så er de to JAK-hæmmere små molekyler, som virker intracellulært og selektivt hæmmer JAK-enzymerne ...

#Seneste udgivelse

Diabetes

Nr. 3 • marts 2019
3. årgang
  • LADA
  • Diabetes og hjerte-kar-sygdom
  • Visceralt fedt
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Dorte Halkjær

Dorte Halkjær
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

Jørgen Steen Andersen

Jørgen Steen Andersen
praktiserende læge

Lars Hansen

Lars Hansen
praktiserende læge

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge