Hos patienter med inflammatorisk tarmsygdom (IBD) er der en klar patogenetisk sammenhæng mellem den kroniske inflammation og mulig udvikling af cancer i tyktarmen. Cancerudviklingen er karakteriseret ved at følge stadierne: kronisk inflammation – let dysplasi – svær dysplasi – cancer, og patogenesen adskiller sig noget fra sporadisk opstået kolorektalcancer (CRC).  Sammenlignet med sporadisk CRC opstår ...

Kirurgisk behandling af inflammatorisk tarmsygdom (IBD) er fortsat en udfordring. Planlægning af operation er afhænger af sygdomsaktivitet, sygdomspræsentation, medicinsk behandling, patientrelaterede perspektiver og præ-operativ optimering.1  Formålet med præ-operativ optimering er at give patienten de optimale forhold før kirurgisk intervention og dermed reducere risikoen for post-operative komplikationer.2 Præ-operativ optimering hos patienter med IBD er sjældent optimal ...

Inflammatorisk tarmsygdom (IBD, Inflammatory bowel disease), colitis ulcerosa og morbus Crohn er forbundet med store direkte sundhedsomkostninger (i Europa 4,6 – 5,6 mia. euro/år), og hvor prævalensen er høj 2,5 – 3 millioner, men også sygefraværet for disse patienter er relativt højt (tre-seks uger/år).1  IBD er kronisk og progressiv i sin natur, og det er ...

Kronisk inflammatorisk tarmsygdom (IBD) er hyppig blandt kvinder i den fertile alder, og sygdommen kræver ofte medicinsk behandling. En af de vigtigste faktorer for et gunstigt graviditetsudfald er remission før og under graviditeten.1,2 For at opnå remission vil op mod 70% af danske kvinder med IBD have behov for medicinsk behandling før og under graviditeten.3,4 ...

Inflammatorisk tarmsygdom, som primært dækker morbus Crohn og colitis ulcerosa, påvirker millioner verden over, og op mod 50.000 patienter i Danmark. Sygdommene opstår ofte i det tidlige voksenliv, de er kroniske, og mange patienter oplever et livslangt behov for medicinering, ligesom en del patienter undergår kirurgiske indgreb. I mange år har man fokuseret på, om patienter med ...

Den seneste UEGW-konference blev afholdt i Barcelona med vanlig høj faglig standard, og de helt store internationale ”buzzwords” indenfor kronisk inflammatorisk tarmsygdom (IBD) var treat to target, window of opportunity og deep remission. Treat to target (T2T) The International Organization for the Study of Inflammatory Bowel Disease (IOIBD) initierede for år tilbage STRIDE projektet (Selecting ...

Inflammatorisk tarmsygdom, som primært dækker morbus Crohn og colitis ulcerosa, påvirker millioner verden over, og op mod 50.000 patienter i Danmark.1,2 Sygdommene opstår ofte i det tidlige voksenliv, de er kroniske, og mange patienter oplever et livslangt behov for medicinering, ligesom en del patienter undergår kirurgiske indgreb.3-5 I mange år har man fokuseret på, om ...

Hvordan opstår forskningsemner inden for inflammatorisk tarmsygdom (IBD)? Er det en forskergruppes særlige fokus, der definerer emnet? Er det mon en sponsor, der er med til at sætte rammen for forskningsemnet? Eller er emnevalget udelukkende drevet af nysgerrighed? Forskning inden for IBD skal naturligvis have som overordnet formål at forbedre tilværelsen for de patienter, der har ...

Hvordan opstår forskningsemner inden for inflammatorisk tarmsygdom (IBD)? Er det en forskergruppes særlige fokus, der definerer emnet? Er det mon en sponsor, der er med til at sætte rammen for forskningsemnet? Eller er emnevalget udelukkende drevet af nysgerrighed? Forskning inden for IBD skal naturligvis have som overordnet formål at forbedre tilværelsen for de patienter, der ...

Inflammatoriske tarmsygdomme (IBD), morbus Crohn og colitis ulcerosa, er kroniske sygdomme, der kan medføre betydelig morbiditet, fysisk funktionsnedsættelse og uarbejdsdygtighed. Sygdommenes kroniske karakter, tidlige debut og uforudsigelige forløb påvirker ikke blot patienterne fysisk, men også emotionelt, socialt og i form af nedsat evne til at studere og arbejde. Derfor er de samfundsmæssige omkostninger til disse sygdomme ...

#Seneste udgivelse

Lungemedicin

Nr. 7 • juni 2019
13. årgang
  • KOL
  • Pneumoni
  • Iltbehandling
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Dorte Halkjær

Dorte Halkjær
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge