Rygning er den største risikofaktor for udvikling af kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) i Danmark. Rygning menes at føre til progredierende nedsat lungefunktion blandt andet ved at inducere lokal inflammation i lungerne.  Imidlertid har flere studier vist, at patienter med KOL ofte har øget systemisk inflammation med forhøjet C-reaktivt protein (CRP) og fibrinogen i blodet.1  Andre ...

Omend titlen kan fremstå triviel – og nærmest som en selvfølgelighed – er det desværre udbredt, at patienter i reumatologisk praksis kun får behandlet deres inflammation, mens en eventuelt persisterende smertekomponent negligeres og anses for at være ”residual sygdom”. Smerte er det mest fremtrædende og dominerende symptom hos reumatologiske patienter og den væsentligste årsag til ...

Hvis vi indenfor dermatologien og moderne medicinsk forskning generelt skal snakke om et ” buzzword ” anvendt de seneste år, må det være inflammation. Tidligere lærdom forklarede, hvordan inflammationen forsvarede organismen imod sygdomsfremkaldende bakterier, virae og parasitter. Hvis potentielle dødelige mikrober trængte ind i kroppen, ville inflammationen aktiveres midlertidigt, nedkæmpe disse, og efter en kortvarig ophelingsfase ...

Beregning af DAS28 med High-sensitivitet CRP assays

Reumatologi | Inger Marie Jensen Hansen | 9. maj 2017 kl. 11:04 | ,,

Baggrunden for studiet var at evaluere den isolerede betydning af CRP for beregningen af DAS28 og betydningen af den lave rapporteringsgrænse af CRP under hensyntagen til den intraindividuelle biologiske aktivitet i udregningen af DAS28 og den heraf afledte patient klassifikation. CRP er en akut fase reaktant, som stiger fire-seks timer efter inflammation: CRP kan måles ...

#Seneste udgivelse

Almen praksis

Nr. 9 • oktober 2019
13. årgang
  • Diabetesmedicin
  • Atrieflimren og apopleksi
  • Kighoste
#

Almen praksis

Bo Gerdes

Bo Gerdes
praktiserende læge

Dorte Halkjær

Dorte Halkjær
praktiserende læge

Jens Georg Hansen

Jens Georg Hansen
overlæge, dr.med., speciallæge i almen medicin

  Tina Enevoldsen

Tina Enevoldsen
praktiserende læge